Profil

Internationella utbyten på Raoul Wallenbergskolan

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa en internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet .    (Lgr 11)

Raoul Wallenbergskolan är en skola med internationell profil och vi har som mål att, i enlighet med läroplanen, förbereda våra elever för en global arbetsmarknad och för ett liv som möjliggör bosättning i olika länder runt om i världen. Vi tror att de riktigt spännande jobben i framtiden bland annat finns i internationellt verksamma företag, där olika projektgrupper sätts samman av medarbetare från hela världen och där etablering sker i många olika länder på jorden. Det är därför vår övertygelse att de människor som i tidig ålder lärt sig att arbeta tillsammans med människor med annan bakgrund och andra förutsättningar också är de som kommer att få de största och mest spännande utmaningarna på den framtida arbetsmarknaden. Vi vill därför på Raoul Wallenbergskolan ge våra elever möjligheten att, genom kontakt med lärare och elever på skolor i andra länder,  tidigt träna på samarbete och erfarenhetsutbyte.

Läs mer om RWS Brommas samarbete med Indien på nedanstående länkar.
2018-01-09 : Samarbete med Indien 2018-2019
2018-04-10 : Starka intryck från vänskolan i Indien