Medarbetare

Medarbetarna inom RWS Bromma är engagerade och målmedvetna i sitt viktiga arbete. Förväntningarna på dem från skolans ledning är högt ställda och därför får de ständigt coachingstöd både från arbetslagsledare, rektor och företagsledning. De kommer från många olika länder runt om i världen t.ex. Australien, Uruguay, Libanon, USA, England, Nordirland, Tyskland, Ryssland och Polen. Och så Sverige förstås. Medarbetarna representerar alltså många spännande erfarenheter och egenskaper!

Inom RWS Bromma arbetar medarbetarna i arbetslag. Det finns ett arbetslag för år F-3, ett för år 4-6, ett för år 7-9 och ett för årskurs 9. Dessutom finns ett team av fritidsledare. Varje arbetslag leds av en arbetslagsledare som har fulla befogenheter att leda och styra verksamheten. Rektor och arbetslagsledarna utgör tillsammans skolans ledningsgrupp.

På skolan finns också en elevhälsogrupp (EHT) bestående av skolsköterska, kurator och specialpedagoger.

90 % av lärarna är behöriga. Samtliga lärare som inte är behöriga genomgår fortbildning för att uppnå behörighet.