Vår nya skolgård

var-nya-skolgard

Snurrgungan och skeppet.

Hösten 2017 stod den nya skolgården, fotbollsplanen och basketplanen klar. En tidig höstmorgon utanför lågstadiets byggnad blänker de regnvåta klätterställningarna efter nattens skyfall. Det luktar trä och sand, och ibland gummi, från de nybyggda lekplatserna. Höstsolen letar sig fram mellan de omgivande träden när förskolepedagogen Ron tar emot de första barnen i förskoleklass och år 1-3 som kommer med sina föräldrar. Glada rop och skatt hörs mellan skogsdungen och skolbyggnaden.

Lena och Vilja i år 3 brukar leka kedjekull på den nya skolgården. Men roligaste platsen är fortfarande de gamla gungorna. Nu börjar snart första samlingen. Barnen drar sig mot ingången och skolgården lämnas tyst.

Basketplanen och klätterställningarna.

Basketplanen och klätterställningarna.

Men helt tyst blir det inte. En asfalteringsmaskin är fortfarande igång vid huvudbyggnaden. Entreprenadfirman Tingvalla Mark har arbetat sedan våren med att anlägga den nya skolgården.

Lördagen den 23 september 2017 blir det stor invigningsfest för den nya skolgården. Alla som bor i Bromma med omnejd och som är nyfikna på vår skola och RWS-skolornas verksamhet är välkomna till denna familjefest. Se inbjudan här.