RWS Bromma

Marcus

Marcus Muhonen, 8A i RWS Bromma, visar alltid en positiv inställning till allt och alla. Marcus tar sig an sitt skolarbete på ett moget och ansvarsfullt sätt. Genom sitt glada och vänliga bemötande av andra är han uppskattad av skolkamrater och lärare. Marcus är en mycket god ambassadör för RWS.

Flera fantastiska Raoul Wallenbergare