RWS Bromma

Elliot 2A och Liam FA

Bröderna Elliot och Liam lever upp till skolans ledord och visar på stort mod, medkänsla, handlingskraft och ärlighet. De ser alltid till att alla får vara med och leka samt att alla mår och har det bra. De är goda ambassadörer för skolan och har tillsammans med sin familj samlat ihop kläder till flyktingar. I skolan har de förmedlat sin handlingskraft och påverkat andra att göra samma goda insats.

Flera fantastiska Raoul Wallenbergare