Elever

Skolhuset RWS BrommaRaoul Wallenbergskolan ska vara en mötesplats för elever från olika geografiska områden och med olika bakgrund. Vårt samhälle blir alltmer mångfacetterat och vi tror att det är viktigt att unga människor tidigt tränas att arbeta och umgås med människor från olika samhällsgrupper. Vi tror att de unga människor som idag tränas i att förhålla sig till olika beteenden och tänkesätt är de ungdomar som kommer att bli framgångsrika och leda vårt framtida samhälle.