5 februari, 2018

Informationsmöte Raoul Wallenbergförskolan Vega tisdag 8 mars

Du som vårdnadshavare är hjärtligt välkommen till ett informationsmöte gällande Raoul Wallenbergförskola Vega som slår upp portarna till en helt nybyggd förskola i augusti 2018.

Tid: kl. 18.30–20.00

Datum: 8 mars

Mötet kommer att hållas i matsalen på Måsöskolan.

Du kommer att få träffa förskolechef Pamela Redondo, Eva Arfwedson och Per Egon Johansson, VD för Raoul Wallenbergskolorna. Vi kommer att berätta om den nya förskolan och dess verksamhet, antagningen, samt våra mål och våra visioner med förskolan i Vega.

Förskolan kommer att bestå av sex avdelningar där en av dessa kommer vara en utegrupp med utomhuspedagogik. (ej ur och skur). Förskolan kommer att kunna ta emot ca 100 barn.

Ni kommer att ha tillfälle att ställa frågor om förskolan.

Välkomna önskar vi på Raoul Wallenbergförskolan Vega!