Om RWF Vega

Raoul Wallenbergförskolan Vega kommer att vara en förskola som lokalmässigt och verksamhetsmässigt kommer att vara integrerad med grundskolan. Den första förskolebyggnaden kommer dock att ligga ett stenkast från grundskolebyggnaden, men verksamhetsmässigt kommer den att vara integrerad med grundskolan. När grundskolebyggnaden byggs kommer den också att inrymma lokaler för förskolan. Den första förskoleetappen kommer ge plats åt ca 100 barn.

Vår ambition är att både förskolan och grundskolan ska vara mötesplats för Vegas barn och ungdomar, både på skoltid och på fritid.

Dessutom önskar vi att skolans lokaler ska vara mötesplats för vuxna medborgare i Vega genom det lokala föreningslivet, studiecirklar, kulturskolan, och andra gemensamma initiativ av medborgare i Vega som matlagningskurser, bokklubbar, idrottsaktiviteter m m. Vi hoppas att förskolan och grundskolan ska bli en gemensam angelägenhet för medborgarna i Vega.

Vi kommer att integrera förskole- och grundskoleverksamheterna genom olika typer av aktiviteter på så sätt att förskolebarnen ska känna trygghet i närvaro av lite större barn och ungdomar, samt att grundskolebarn ska tränas i respekt för yngre barn.

Vi kommer att ha ett väl utvecklat elevhälsoteam i samarbete med grundskolan för att säkerställa att varje enskilt barn får det stöd de behöver redan i tidiga år.