Om RWF Vega

Raoul Wallenbergförskolorna Vega är två förskolor som lokalmässigt ligger mitt i Nya Vegastaden.

Hos oss arbetar pedagoger som brinner för sitt arbete och gör skillnad för barnen, varje dag. Vi har en tydlig värdegrund som verkar i Raoul Wallenbergs namn. Våra ledord; ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft    genomsyrar all verksamhet i förskolan.

Vi arbetar ständigt med att se människan som den är och fastnar inte i stereotypa föreställningar om kön eller etnisk betydelse. Alla barns olika behov ska tillgodoses och för att utmana alla barnen utifrån deras utvecklingsnivå delar vi ofta in barnen i mindre grupper. Vi tar tillvara på barnens olikheter och lär av varandra.

Vi ser till att alla barn får komma till tals och synas. För oss är det viktigt att lyssna på alla barn och att de ska känna sig betydelsefulla. Vi hjälper barnen att lyfta fram sina egna kompetenser, känslor och egenskaper, både likheter och olikheter. Vi lägger stor vikt vid att utveckla barnets sociala samspelsprocesser, och arbetar aktivt med att utveckla barns empati, medkänsla, förståelse och respekt för varandra och andra människor.