2019-05-17 - RWF Vega

RWF Vega 2

Fulla barngrupper

Vårterminen 2020 startar 7 januari och Vega 2 öppnar då även upp ytterligare tre stycken avdelningar och därmed har vi alla avdelningar igång. Vi har haft och fortfarande har ett stort tryck till båda våra förskolor och har endast ett par platser som kommer bli lediga då ett familjer ska flytta.