Medarbetare

Ett av världens viktigaste jobb

Jag har ett av världens viktigaste yrken. Att få vara med och lägga grunden för barnens livslånga lärande tillsammans med engagerade kollegor är en utav anledningarna till att jag utbildade mig till förskollärare.Här på Raoul Wallenberg i Vega är vi pedagoger medresenärer i barnens vardag och tillsammans fyller vi den med lustfylldhet och nyfikenhet där ingenting är omöjligt och där barnen får uttrycka sig och uppleva sin omvärld med alla sina sinnen.

Mod, handlingskraft, ärlighet och medkänsla är våra ledord, inspirerade från en av vår tids stora svenska hjältar, Raoul Wallenberg. Att förstå och leva genom dessa egenskaper genererar oändliga möjligheter för barnen att verkligen bli vad dem vill i framtiden, och på så sätt bygger vi tillsammans en hållbar utveckling.

Att ha tillgång till nya fräscha lokaler och material som är föränderligt skapar                                                                                                        också förutsättningar för en trivsam och inspirerande miljö där både barn och vuxna kan utvecklas.

Emelie Förskollärare