Förskolechef

Hej,

För mig innebär  mitt arbete som förskolechef att  jag har världens viktigaste arbete, att se till att barnen får det de har rätt till. Att ge barnen de bästa förutsättningar för att de ska lyckas i sitt livslånga resa. Jag brukar även säga att jag trivs med att göra skillnad , både för barn och vuxna. Jag sätter människovärde väldigt högt och tror att alla kan och vågar, om man ger dem tillit och ansvar. Jag började min karriär som barnskötare för ca 30 år sedan. Provade på lite olika yrken men kom alltid tillbaka till barnomsorgen. Sedan 15 år tillbaka arbetar jag som förskolechef.  Jag har arbetat både  privata och kommunal.  Jag är målmedveten med en stor tro på människor. Tycker att kvalité är viktigare än kvantitet. För mig är det viktigt att pedagogik, omsorg och miljön går hand i hand.

Jag valde att arbeta åt RWS då jag känner igen mig i deras värdegrund, för mig innebär:

Ärlighet- att vara sig själv och stå för vad man tycker och vara ärlig mot andra

Medkänsla – att vara människa med allt det som innebär, våga hjälpa och stötta och visa att alla människor har samma värde.

Mod- våga förändra, våga utmana, våga stå för dina åsikter. Ha mod att stå upp för barnens rättigheter. Våga ta chanser och ibland misslyckas.

Handlingskraft- att genomföra det man planerat,  att agera för barnen och medmänniskors bästa. Handla och gör skillnad. Det kan betyda väldigt mycket i ett barns liv. Att agera och inte bara prata om vad man ska/bör göra. Civilkurage.

Vänligen, Pamela Redondo

Telefonnummer: 070-260 73 17, e-post: pamela.redondo@raoulwallenbergskolan.se