Föräldrar

För oss är en god och öppen dialog med barnens föräldrar en förutsättning för en väl fungerande förskola. Detta gäller förstås när förskolan kommit igång fr o m augusti 2018. Men vi är också angelägna om att föra en öppen och konstruktiv dialog med föräldrarna i Vega under etableringsperioden.  Dessutom kommer vi bl a på denna hemsida löpande berätta om hur förberedelsearbetet fortskrider såväl vad gäller lokalerna som verksamheten.