9 maj, 2017

Miniröris och hinderbana

Hos de yngsta barnen erbjuds det både miniröris och hinderbana emellanåt.

Miniröris är ett program med rörelser som barnen följer till musik, ett sätt att träna motorik.

Ett annat sätt att träna motoriken är att gå kluriga hinderbanor. Här ser vi exempel på hur barnen löser situationen och tar sig fram på bästa sätt.

Läroplanen för förskolan säger att barnen ska:

  • utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga
  • utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande
  • ställas inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter
  • få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling