Om RWF Skövde

Detta är RWF Skövde!

RWF Skövde är en uppskattad förskola med cirka 80 barn.  Den är belägen i hjärtat av Skövde i en anrik och vacker gammal patriciervilla på Stenkilsgatan mitt emot Vasaskolan. Lokalerna har färglagts i härliga färger. Förskolan ligger mitt emot Vasaskolan och kan lätt nås genom allmänna transportmedel.

Vi som arbetar här är glada och stolta över att kunna erbjuda en engagerande och kreativ förskola, där sammansättningen på barn och personal väl speglar vår globaliserade värld. Här erbjuds barnen en trygg och stimulerande verksamhet.  Genom detta rustas barnen inför framtida utmaningar. RWF Skövdes verksamhet är mycket uppskattad, vilket bekräftas av att ett allt kraftigare intresse från traktens föräldrar. Vår verksamhet kan sammanfattas i följande korta konstaterande:

Vi inser förskolans stora betydelse och uppgift: att lägga grunden för barnens livslänga lärande.
Vi är stolta över RWF Skövde, som präglas av en mångfacetterad pedagogik, inspirerat av såväl Montessoris material som Reggio Emeliafilosofin.
Vi vet det stora värdet av att ha en förskola där människor med olika sociala och nationella bakgrunder lär av varandra och utvecklas tillsammans.
Vi erbjuder en internationell profil, vilket innebär att det finns påtagliga inslag av engelska i verksamheten och i den finns en etablerad ” English department”. Satsningen innebär att flera medarbetare är engelskspråkiga. I RWS Skövde är därför engelskan alltid närvarande i form av sånger, sagor och ramsor och speglas dessutom i form av engelska på väggarna.
Vi serverar en god och näringsrik mat till våra barn.
Vi har utvecklat en stimulerande och spännande barngård av det som tidigare var en gammal villaträdgård, men vi kompletterar också med många utomhusaktiviteter i våra vackra omgivningar.

Förskolan bär Raoul Wallenbergs namn. Hans livsgärning har inspirerat till våra fyra ledord, som präglar vår verksamhet:

Ärlighet, Medkänsla, Mod och Handlingskraft

Öppettider

Våra öppettider är 06.30 – 18.30  alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Tidigare stängning

En gång i månaden har vi APT, Arbetsplatsträff, vilket innebär att vi stänger klockan 16.15. Om ert barn behöver barnomsorg de dagar det inträffar kontaktar ni nedanstående kontaktperson senast 2 veckor innan aktuellt datum. Det ordnas då med vikarier.

 

Stängda dagar

Fyra dagar per läsår har medarbetarna planering, utvärdering och fortbildning. Det innebär att förskolan är stängd hela den dagen. Om ert barn behöver barnomsorg de dagar det inträffar kontaktar ni Lotta Green senast 2 veckor innan aktuellt datum.

 

Kontaktperson, förskolechef

Eva-Lotta Green, eva-lotta.green@raoulwallenbergskolan.se   telnr 0722-240779

 

Intagningsregler RWF Skövde

rws-forskolors-rutin-for-kohantering-161005

Ansökan till förskolan görs via Skövde kommun.

 

Uppsägning av förskoleplats

Ni finner uppsägningsblanketten på vårt intranät, RWSnet. Klicka på länken och logga in så kommer du åt den. Fyll i den och ge den till förskolechefen.

Det går även bra att kontakta förskolechef, Eva-Lotta Green, om ni har frågor krig detta.