RWF Skövde

 • Våra skolor

  Gå direkt till en av våra skolor

 • 2017-08-10 - RWF Skövde

  Hösten -17

  Nu drar vi igång igen efter sommarupphåll.
  Vi välkomnar vår nya förskolechef, Lotta Green och förskolläraren Adam Widercrantz.
  Vi önskar också alla nya barn och föräldrar välkomna till förskolan.

  Vi ser fram emot en spännande höst tillsammans.

  2017-06-21 - RWF Skövde

  Midsommarfirande

  Idag blev det midsommarfirande på förskolan.

  Först hjälptes vi åt att klä midsommarstången med lite grönt
  och sedan med många fina blommor.

  När midsommarstången var klar blev det dags för dans, allt från små grodorna till raketen.
  Det hela avslutades med glasskalas.

   

  läroplanen för förskolan säger:

  • Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

   

  2017-05-09 - RWF Skövde

  Miniröris och hinderbana

  Hos de yngsta barnen erbjuds det både miniröris och hinderbana emellanåt.

  Miniröris är ett program med rörelser som barnen följer till musik, ett sätt att träna motorik.

  Ett annat sätt att träna motoriken är att gå kluriga hinderbanor. Här ser vi exempel på hur barnen löser situationen och tar sig fram på bästa sätt.

  Läroplanen för förskolan säger att barnen ska:

  • utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga
  • utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande
  • ställas inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter
  • få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling
  2017-04-04 - RWF Skövde

  Mod

  Tema ormar

  På Nordstjärnan har vi arbetat mycket med ledordet Mod.

  Barnen tycker att mod är när man gör något man är rädd för. Detta förde oss in på tema ormar.

  Vi har pratat om ormar; vart de lever, vad de äter, deras speciella egenskaper och utseenden.

  Barnen har skapat ormar i olika material som saltdegsormar.

  Här målar ett barn sin saltdegsorm. Hon tittade på bilder av olika sorters ormar och hon valde att göra en rutpyton.

  Orm besök!

  Idag avslutade vi arbetet med ormar och då fick vi besök av en kungspyton till barnens stora glädje!

  Alla barn tittade på ormen på väldigt nära håll. De flesta barn klappade även ormen och kände sig då väldigt modiga!

   

  I läroplanen för förskolan står det:

  Förskolan skall sträva efter att varje barn;

  • Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser.
  • Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  • Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.
  • Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  • Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur.

   

   

   

  2017-04-04 - RWF Skövde

  Bockarna Bruse

  ”Vem är det som trippar på min bro?” Barnen fyller ivrigt i att det är den lilla bocken Bruse, och vi fortsätter det spännande äventyret tillsammans. De tre bockarna som ska gå till sätern för att äta sig tjocka och feta, måste först ta sig över en vild fors.
  Det finns en bro men där under bor det ett fult och elakt troll. Det kan kännas otäckt, men vi tycker att bockarna är modiga som vågar gå över ändå. Det betryggande slutet att trollet alltid besegras av getternas list, lockar till fortsatt läsning. Om och om igen.

  Den klassiska sagan om de tre bockarna Bruse, skriven på mitten av 1800-talet är lika populär hos oss på Fenix -än idag.

  Genom att ofta sjunga tillsammans lär vi oss vilken av bockarna som trippar, trampar eller klampar. Det är viktigt att det blir rätt.
  Med hjälp av bilder, träfigurer och film har barnen lärt känna de olika karaktärerna för att själva dramatisera sagan och spela teater tillsammans.

  Förskolan skall sträva efter att varje barn

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
  2017-04-03 - RWF Skövde

  Städdagar på förskolan

  Förra veckan hade hela förskolan två städdagar tillsammans.

  Vi hjälptes åt att städa och plocka skräp. Slängde gamla leksaker och sopade och gjorde fint på gården.
  När vi känner oss riktigt klara med det arbetet kommer nya leksaker och lekaktiviteter fram på gården.

  Genom vårt arbete med gården blir barnen delaktiga i sin förskola och vardag. Vi tränar normer och värden, och framför allt blir det gemenskap.

  Och vad smakar inte bättre än korv med bröd utomhus, när man har slitit så tillsammans!

  2017-03-23 - RWF Skövde

  Tema Bondgården

  Avdelningen Fenix, de yngsta barnen, har Bondgården som tema.

  Just nu är det fåret som är i fokus.
  Hur ser det ut, hur låter det, vad heter det på TAKK och engelska.
  Vi sjunger sånger om fåret och leker lekar om fåret.

  Här har barnen fått göra sina alldeles egna får, med mycket ull, färgade ben och många ögon!

  Läroplanen för förskolan säger att barnen ska:

  • utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning
  • utveckla sin skapande förmåga
  • utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

   

   

  2017-03-06 - RWF Skövde

  Jakt på olika figurer

  Här på Orions bälte, hos våra 5-åringar, kan man gå på figurjakt.
  Antingen letar man efter olika matematiska former eller också letar man efter bokstäver, små och stora. Om man har hittat några bokstäver, kan man försöka använda dem till att skriva något ord!

  läroplanen för förskolan säger:

  barnen ska:

  utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

  utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner

  utveckla sin förmåga att använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

   

  2017-02-23 - RWF Skövde

  Tema Dinosaurier

  Temat Dinosaurier fortsätter på avdelningen Orion.

  Här får barnen prova att vara arkeologer och gräva fram gamla dinosaurieben/fossiler.
  Det barnen hittar, mäter dem och skriver upp i sin journal.

  De pratar även om hur såg dinosaurierna ut? Hur såg deras skelett ut? Var de stora eller små?
  Var bodde dem? Vi tittar på kartan!

  Här tränar barnen på matematik, språk, både svenska och engelska, skapande, finmotorik, teknik och vetenskap.

  Läroplanen för förskolan säger:

  Förskolan ska utmana och locka till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden.

  Barnen ska utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

   Barnen utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.

  Barnen utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang.

   

  2017-02-14 - RWF Skövde

  Valentines Day!

  Alla Hjärtans Dag.

  Idag har vi firat alla hjärtans dag på förskolan. Några har haft pyjamasparty med mys och dans, har även gjort kompiskort till varandra.

  Andra har gjort stora hjärtan för att dekorera med fina silkespapper och paljetter för att kanske ge bort till någon man tycker om!

  Genom att uppmärksamma alla hjärtans dag, uppmärksammar vi även våra ledord: Ärlighet, Medkänsla, Mod och Handlingskraft!

                                                                                                                   

                                                                                                                       Läroplanen för förskolan säger:

  förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

  känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

  utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter

   

   

  2017-02-07 - RWF Skövde

  Våra ledord

  Våra ledord; ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft är något som genomsyrar vår verksamhet.

  När vi planerar vår verksamhet utgår vi bland annat från våra ledord. Inför den här terminen har vi nu introducerat ledorden på engelska för barnen.

  Här är vår början på projektet. Den här tavlan kommer att vara under pågående uppbyggnad och
  utveckling under terminen tillsammans med barnen. Här får barnen berätta om ledorden och vad de betyder för dem.

  Läroplanen för förskolan säger:

  • barnen ska utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
  • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar.
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

  2017-02-01 - RWF Skövde

  Temaarbete

  januari-005Ny termin och nya möjligheter.

  Inför terminen på Orions bälte , kollade vi vad barnen är intresserade av och vad de tycker är kul. Det visade sig att de var väldigt intresserade av dinosaurier.
  Det blev vårt nya tema för terminen. Vi kommer att arbeta med former, färg och längd. Vi kommer att ta reda på fakta kring dinosaurierna, läsa böcker, måla och skapa.

  januari-004

  Läroplanen för förskolan säger:

  • barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker
  • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll
  • förbereda barnen för delaktighet
  2017-01-20 - RWF Skövde

  Skapande lek

  forskolan-020

  Nu är vi igång igen med full fart på alla avdelningar, efter ett lite lugnare jullov.

  När det är tråkigt väder ute med bara regn och lera, hittar vi på roliga saker inomhus.

  De minsta barnen har haft skapande, där de fick måla av ett bondgårdsdjur. Här ser vi ett exempel på hur fina konstverken blev.

  De lite äldre barnen gjorde sig en hinderbana som innehöll både
  balansträning och matematisk träning.

  forskolan-019

   

  forskolan-022

   

   

   

   

  Läroplanen för förskolan säger:

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse.
  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning.
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  2017-01-17 - RWF Skövde

  Dans kring granen

  Nu har vi dansat ut julen på förskolan!

  forskolan-018Förra veckan blev det traditionell dans och sång kring granen, för att visa att julen var slut för denna gång.
  Nu är julsakerna undanstädade och vi blickar framåt mot våren och nya projekt på förskolan.

  Läroplanen för förskolan säger:

  • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer
  • I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa.
  • Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse

  2016-12-18 - RWF Skövde

  Lucia

  tomte Under denna vecka har förskolan haft luciasamling. Alla sjöng och en del av barnen läste och framförde verser.
  Det fanns både lucior och tomtar. Allt var väldigt fint och stämningsfullt!
  Barnen hade både mod och var handlingskraftiga att framföra luciasångerna inför publik.  Precis som våra ledord säger

  Vi har även fortsatt med julpyssel. Här får barnen möjlighet att göra fina julgranar och dekorerar dem som de vill.

   

  julpyssel

   

   

   

  I Läroplanen för förskolan står:

  •  känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga
  • ställs inför nya utmaningar.

   

   

  2016-12-11 - RWF Skövde

  Julpyssel

  På förskolan råder det julstämning med mycket pyssel och julsånger.

  På avdelningen Nordstjärnan har de en adventskalender, där barnen får tillsammans hitta rätt lucka med rätt siffra för dagen. Bakom fredagens lucka gömde sig julpyssel. Här blev det både tomtar och pepparkaksfigurer.julkalender

  Barnen tränar på samarbete och  på att känna igen siffror. De tränar även sin finmotorik när de pysslar.

  I läroplanen för förskola står:

  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

   

  tomte

  2016-12-03 - RWF Skövde

  Rollekar på förskolan

  shopengelskaAtt leka rollekar på förskolan är kul!
  I rollekar får barnen använda sin fantasi och öva på socialt samspel tillsammans.

  Här har vi skapat en ”sandwich shop”. Här kan man beställa sin alldeles egen smörgås med vilka pålägg man vill ha.
  Och så gäller det som expedit att få till rätt ingredienser till smörgåsen.
  Och här sker allt dessutom på engelska!

  I Läroplanen för förskolan står:

  • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

   

   

  2016-11-27 - RWF Skövde

  Naturvetenskap

  Barnen på Lilla Björn åkte till Balthazar för ett besök. Här får man uppleva och utforska naturvetenskap och teknik.
  astronautDenna gång handlade det om mangnetism och de fick reda på en hel del om magnetism och frågorna var många.

  Det fanns även tid för att utforska andra områden, som tex. hur kan det känns att vara ute i rymden.
  Barnen fick även tillfälla att snickra och skapa, prova olika material och verktyg.

  I Läroplanen för Förskola står det:

  barnen ska

  • utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  • utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  • utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

   

  2016-11-18 - RWF Skövde

  Matematik

  De äldsta barnen på förskolan, Orions bälte, samlades runt tavlan för att ha en mattesamling.
  matteDe använde sig av polisbilar för att lättare se och förstå antalet. Och just polisbilar eftersom de arbetar med tema ”samhället”.
  Här får de försöka att klura ut hur många polisbilar det blir tillsammans. De övar på antal och även de olika matematiska tecknen.

  Passande nog fick även Orion ett väldigt spännande besök.
  Det var polisen Johan som kom för att visa upp sin polisbil och berätta om sitt yrke.
  Det var många nyfikna och intressanta frågor som barnen hade att ställa till polisen.
  De fick även titta på polisbilen och höra sirenerna!

  I Läroplanen för Förskolan står det:

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper
   hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,matte-polisbilar
  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka,
   reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

  polis

   

   

  2016-11-11 - RWF Skövde

  Studiebesök

  Vi fortsätter med vårt tema ”Samhälle”.brandman

  Nu var det dags för brandstationen och brandbilar.
  De äldre barnen fick gå på studiebesök på brandstationen, där de fick träffa brandmännen och titta på brandbilarna.

  De fick även provsitta brandbilarna och även använda brandslangen!

  I Läroplanen för Förskolan står det:

  Barnen ska utveckla förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa andra, de ska utveckla sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.
  Förskolan ska inspirera barnen att utforska omvärlden.

   

  brandbil

   

   

   

   

   

   

   

  2016-11-04 - RWF Skövde

  Låt oss få presentera förskolechefen Lotta Ring!

  Nu är det klart! Lotta Ring är inte längre tillförordnad förskolechef  eftersom  hon tackat ja till att ta över rodret på RWF Skövde som ordinarie förskolechef. Vi är oerhört glada och stolta över att få med Lotta i denna roll  då hon på ett förtjänstfullt sätt lett och drivit förskolan och dess utveckling. Vi ser framemot att bygga en förskola för framtiden med Lotta!lotta-ring

  2016-10-25 - RWF Skövde

  FN-dagen

  forskolan-062

  Under måndagen uppmärksammades FN-dagen på förskolan. Det pratades och diskuterades vad FN står för och varför vi har en sådan dag. Vikten av alla människors lika värde och medkänsla för andra.

  Alla barn tillverkade flaggor från olika delar av världen, för att uppmärksamma alla olika nationaliteter vi har på förskolan och att vi alla är lika viktiga.

            I läroplanen för Förskolan står det:

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.  

   I barnkonventionen står det:

   20161025_113859

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  2016-10-14 - RWF Skövde

  Engelska i förskolan

  engelska-1

  På Raoul Wallenbergs förskola i Skövde har vi engelska som profil.

  Alla åldrar på förskolan får tillgång till engelska i form av sånger, samling, sagor m.m.

  Här är de yngsta barnen som har engelskasamling och lär sig några nya ord och sjunger olika sånger på engelska.

   

  Tycker ni att engelska är viktig att få med sig redan från tidig ålder, då kanske RWF är något för er!

   

  2016-09-26 - RWF Skövde

  Besök på Balthazar

  balthazar

   

   

   

   

   

   

   

   

  Under onsdagsförmiddagen fick de äldsta barnen på Raoul Wallenbergs förskola äran att besöka Balthazar. Barnen fick ta del av en experimentshow om vatten och is. Frågor och svar fanns det mycket av!

  Efter showen fick barnen upptäcka Balthazars olika rum som var fyllda av experiment.

  Barnen var supernöjda och glada efter besöket och med nya kunskaper hos alla tackade vi för vårt besök.

   

   

  2016-09-16 - RWF Skövde

  Tema Samhället

   

  samhället

  På förskolan har vi tema samhället. Där får barnen lära sig om samhället och dess olika funktioner. Vad som finns i samhället och vilka uppgifter de har och varför de finns.

  Vi uppmuntrar barnens nyfikenhet för ett bättre lärande och på ett lekfullt sätt möta barnen i deras intresse.

  Så i onsdags fick vi besök av glassbilen som har en väldigt viktig roll i samhället!!!

  2016-09-12 - RWF Skövde

  Utflykt till Helensparken

  bockarna bruse

  3-4 åringarna från förskolan gjorde en utflykt till Helensparken i veckan. Där lekte vi olika lekar.
  Här leker vi ”Bockarna Bruse”. Barnen ska försöka ta sig över bron och här gäller det att vara modig för att våga ta sig över och barnen samarbetar för att hjälpas åt att komma över bron. De fick räkna ut hur många som kunde passera samtidigt.

  Barnen övade på att dramatisera och leva sig in i sagan.

   

  2016-08-29 - RWF Skövde

  Raoul Wallenbergdagen på RWF Skövde

  raoul wallenbergdagen

  Under fredagen den 26/8 uppmärksammade vi Raoul Wallenbergdagen genom att lyfta våra värdeord; ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft. Och jobba med vår värdegrund. Här ser vi hur barnen målar tillsammans, där vi ser prov på att både vara modig och handlingskraftig. Och gemenskap!

  2016-06-23 - RWF Skövde

  Glad midsommar!

  178Idag har det klätts midsommarstång och dansats kring densamma. Traditionella sånger och danser har blandats med moderna. Allt från ”Vi äro musikanter” till ”Gangnam style” har barnen och pedagogerna dansat och sjungit till.

  Barnen har tillverkat kransar i olika material och vi hade till och med tur med vädret.

  Glad midsommar önskar vi på RWF

  2016-06-15 - RWF Skövde

  5 årskalas på RWF Skövde

  Vi firade 5 år på RWF Skövde och då kom vår VD Maria , ägare Per-Egon och utvecklingschef Sara på besök.  Per-Egon höll tal och fick hjälp av barnen med vad han skulle säga.

  per egon

   

   

  Två clowner, Twiggy och Fluffy kom också på besök och de gjorde ballongdjur och utförde olika akrobatiska trick.

  Barnen sjöng med Robert och sedan bjöds det på smoothie och bulle.

  Ansiktsmålningen sköttes av Nina, Sonja, Meera och Felicia och vi fick se lejon, Batman och fjärilar.

  En jättehärlig eftermiddag för barnen, pedagoger, HQ och våra föräldrar. Grattis till oss!!

   

  2016-06-08 - RWF Skövde

  Persontecken på Orions bälte

  Alfred och barnen på Orions bälte har arbetat med att ta fram sina persontecken. Barnen har själva bestämt, de har resonerat sinsemellan och lärt varandra sina tecken.

  Alfred har dokumenterat och barnen har sedan klippt och klistrat bilden på sig själva när de utför sitt tecken.

   

  2016-05-31 - RWF Skövde

  Cirkus på Vasakullen

  Imorgon, onsdag så bjuder Nordstjärnan på cirkus på Vasakullen. Föräldrarna är bjudna och vi ser framemot en rolig föreställning.

  2016-05-20 - RWF Skövde

  Förskolan på besök i skolan

  De barnen som ska starta förskoleklass på RWS till hösten var på tisdagen på besök i skolan. De var väldigt förväntansfulla och det blev ett litet äventyr då de fick åka buss för att ta sig dit. När de barnen var i skolan passade den andra gruppen på att låna deras gympatid på Södra Ip, så alla barn på Orions bälte fick ett äventyr i tisdags. En härlig  win-win situation.

   

  2016-05-13 - RWF Skövde

  Barnsäkerhetens dag

  Igår var det mesta baklänges på förskolan, vi uppmärksammade barnsäkerhetens dag. För att  titta på filmklippet och läsa artikeln följ länken:

  http://www.skovdenyheter.se/article/leker-baklanges-for-barns-sakerhet/

  2016-05-11 - RWF Skövde

  Observation av vår engelskapedagogik

  Vi har haft besök av Ellinor  från kommunen som observerade våra engelskapedagoger Mehnaaz och Kim och hur de arbetar med engelskan i vår verksamhet. Vi hamnade i många intressanta diskussioner vad gäller språkinlärning och arbetssätt. Vi diskuterade forskning gentemot praxis.

  Vår holistiska syn på barnen och verksamheten i stort imponerade på Ellinor och hon rapporterar sina upplevelser och observationer till verksamhetschefen för förskolorna i Skövde Kommun. Det ska bli spännande för oss att se om vår metod sprider sig. Vi är stolta över vårt arbete med språk och vi är övertygade om att våra barn blir öppna för många möjligheter vad gäller språk och kulturer.

   

   

  2016-04-25 - RWF Skövde

  Prispengar

  Vår English department vann ju som bekant skolutvecklingspris 2015 och för prispengarna valde vi att köpa en typ av smartboardlösning.

  Vi satsade på projektor och whiteboard. Vår ena engelskapedagog Kim har tänkt använd halva whiteboarden till display av barnens verk och till skriv-20160422_075641_resized och läsinlärning.

  Den andra halvan ska vara interaktiv och här har barnen stort inflytande på innehållet.

  -Vad mycket spännande vi kommer att få upptäcka , sa ett av barnen  och vi kan inte annat än att hålla med.

  2016-04-14 - RWF Skövde

  Genusvecka

  Vecka 15 har vi haft en fokusvecka på genus, det har varit många olika aktiviteter på de olika avdelningarna anpassade till barnens åldrar. Bland aktiviteterna var färgläggningsbilder , med en genomtänkt icke-stereotyp , exempelvis Spindelmannen som kör dockvagn. Strumpteater och högläsning av boken Pelle är Lucia med flera.

  Personalen har också observerat varandra och gett varandra feedback utifrån ett genusperspektiv.

  Vi startade upp veckan med en arbetsplatsträff där personalen diskuterade stereotyper utifrån ett bildmaterial. Uppföljning sker vecka 16.

  Vi vill tacka våra föräldrar som inspirerat oss med material och visat intresse och engagemang.

  Hos oss arbetar vi med värdegrundsarbetet kontinueligt och genus är en viktig del av det, hos oss är allas olikheter en styrka.

   

  2016-04-09 - RWF Skövde

  Regnbågsjakt

  20160408_123458_resizedDenna veckan har det varit fokus på regnbågar. Det ombytliga vädret har skapat flera  ljusfenomen, som barnen uppmärksammat och till och med försökt fånga. Vi har jagat många regnbågar och krukor med guld.

  Luydmila och barnen på Nordstjärnan har tryckt egna regnbågar med hjälp av sina händer. Visst är de fina?

   

  2016-03-22 - RWF Skövde

  Nytt staket genom föräldrainflytande

  20160322_072723_resizedGenom föräldrarådet på förskolan har det uppkommit  förslag på förbättringar i utemiljön. Det är viktigt för oss på förskolan att lyssna in föräldrarnas synpunkter och önskemål och arbeta tillsammans för barnens välbefinnande och arbetsmiljö.

  Man har önskat  ytterligare  ett staket på stora gården, för att på så sätt höja barnsäkerheten ännu mer. Nu är staketet på plats och pedagogerna och barnen har nyfiket följt arbetet med det. Det som återstår är slutstäd och det sista på balkongrenoveringen, så har vi snart en snyggare , mer funktionell utemiljö.

  Välkommen ut!!

  2016-03-16 - RWF Skövde

  En bra kompis

  På förskolan arbetar vi med vår värdegrund och våra ledord och för de mindre barnen så arbetar man med det  genom sitt tema Babblarna.

  Vi pratar om varandra som ”kompisar” och våra barn är på det viset aldrig ensamma. De har alltid någon kompis i närheten.

  Här ser ni vilka värderingar pedagogerna pratar med barnen om och vad man kan göra och också vad man inte får göra, man förklarar naturligtvis också varför.

  20160315_130902_resized

   

  2016-03-04 - RWF Skövde

  På Nordstjärnan har vi cirkustema

  cirkusPå Nordstjärnan arbetar vi med kreativitet och barnen har valt ett cirkustema. Tillsammans med Luydmila, Mehnaaz, Nina, Sonja och Oskar har barnen gjort elefanter, klätt ut sig till clowner och balanserat med ett paraply som en lindansare- möjligheterna är oändliga. Ett roligt tema, där man kan få med alla ämnesområden i Läroplanen för förskolan.

   

   

   

  2016-02-24 - RWF Skövde

  Vi har Babblarna på besök

  Avdelningen Fenix arbetar med Babblarna och kreativitet, här har man målat på  sin hand och gjort ett avtryck på papper.

  Vi jämför med Diddi och ser om det ser likadant ut. Barnen blir glada när de ser det färdiga resultatet och vi har mycket att reflektera om tillsammans.

  Antons handDiddi

  2016-02-12 - RWF Skövde

  Vänskapshjärta

  Vi på RWF Skövde vill önska alla en glad och trevlig alla hjärtans dag den 14 februari!

  Pedagogerna och barnen på Nordstjärnan har gjort ett vänskapshjärta. Kärlek är en av de saker som blir större när man delar den har barnen så klokt kommit fram till.

  Trevlig helg!!20160212_083128_resized

  2016-01-26 - RWF Skövde

  HLR utbildning för barn genomförd

  Vi var 8 stycken från förskolan  som genomförde HLR utbildning för barn igår. Det var både pedagoger,ekonomibiträde och förskolechef.

  Vi lärde oss om andning och cirkulation, livräddande åtgärder, HLR på barn, olyckor bland barn och agerande vid luftvägsstopp.

  Det var många praktiska övningar och vi känner oss tryggare i vår vetskap om att vi både fått teori och praktik kring detta viktiga ämne.

  Ett stort tack till våra föräldrar som möjliggjorde att så många kunde gå kursen samtidigt.20160125_140447_resized

  2016-01-22 - RWF Skövde

  Vi experimenterar med vatten

  Vad händer om man målar på pastellkritor med vatten? Det fick barnen på Fenix prova på idag tillsammans med sin pedagog Emina.

  Barnen var nyfikna och förväntansfulla och helt inne i sin ”skapandebubbla” .

  Pedagogen introducerade kritorna först , lät barnen måla och sedan lade hon till själva experimentet-vatten!

  En rolig och lärorik stund för barnen.20160122_095723_resized

  2016-01-14 - RWF Skövde

  Nya datum för informationsmöten

  Nu lägger vi ut nya datum för vårens informationsmöten här på sidan. Du är också välkommen att boka tid för en egen rundtur av förskolan med förskolechefen.

  På informationsmötena visar vi lokalerna, pratar om vår pedagogik och berättar om våra ledord.

  Välkommen!!

   

  2016-01-07 - RWF Skövde

  Ny personal på Nordsjärnan

  Vi har startat ett nytt läsår och håller för närvarande på att introducera ny personal.

  En av de nya som startar hos oss är Nina, som är utbildad barnskötare med finska som modersmål. Nina kommer att arbeta på Nordstjärnan.DSC09544

  2015-12-23 - RWF Skövde

  God jul , önskar RWF Skövde

  Vi önskar en riktigt God jul från RWF Skövde! Vi har haft en rolig och spännande höst tillsammans med barnen och vi ser framemot en lika rolig och lärorik vår.

  I mellandagarna har vi öppet för de barn som behöver omsorg då vårdnadshavare arbetar och vi passar på att städa och organisera för nästa termin.

   

  2015-12-16 - RWF Skövde

  Skolutvecklingspris till RWF Skövde!

  Igår var det stor prisutdelningsceremoni i Skövde. RWF Skövde har tilldelats Skövdes skolutvecklingspris för att man medvetet arbetat med språkarbete. Förskolan har, med avstamp i det engelska språket, skapat en brygga för över de 20 språk som talas på förskolan och på så vis skapat en pedagogisk miljö som Skövde kommun tycker är värd att prisa!Skolutvecklingspris 2015

  2015-12-15 - RWF Skövde

  Meera på besök för prisutdelning

  Idag tar vi emot skolutvecklingspriset och därför är Meera , en av förskollärarna från  Mariehällförskolan på besök hos oss. Hon var tidigare anställd hos oss i Skövde, så det var ett kärt återseende.

  Meera har tillsammans med Kim och Therese lagt grunden för vår English department som tar emot priset från Skövde Kommun idag. Kanske ser ni oss i tidningen imorgon.

  2015-12-08 - RWF Skövde

  Altanrenovering pågår!

  Nu renoveras altanen/balkongen på baksidan. Det läggs ett nytt ytskikt för att hålla fukt borta från källaren. Barnen tycker att det är spännande med maskinerna och vi ser med spänning på när de olika lagren bilas bort. Vad ska det bli när det blir färdigt? altanDet blir ett lärorikt samtal mellan barn och pedagog.

  2015-12-03 - RWF Skövde

  Nu övar vi Luciasånger!

  Nu ljuder korridorerna av jul och Luciasånger , vi har börjat öva och barnen är spända av förväntan. Sångerna hörs både utomhus och inomhus.

  Vi ser framemot ett stämningsfullt Luciafirande och förhoppningsvis lite mer snö.

   

  2015-11-25 - RWF Skövde

  Robotbygge på Nordstjärnan

  På Nordstjärnan bygger man robotar av återvinningsmaterial, man diskuterar former, färger och egenskaper. Man får träna sig på att rita en skiss och förverkliga sin idé. Tyngdlagen och konstruktionsfärdigheter lär barnen sig på köpet. Bygget förutsätter en god kommunikation barnen och pedagogen sinsemellan, då vi behöver hjälpas åt ibland under byggets gång. Här är det Tuvas robot på bilden.

  20151125_130851_resized

   

  2015-11-16 - RWF Skövde

  Ny skylt på framsidan av förskolan

  Nu har vi fått vår nya fina skylt på plats. Den nya loggan är fin i den blåa färgställningen mot vårt vita hus. Barnen tycker att den är fin och de ser att det är samma logga som på vår flagga också.

  Vi vill gärna visa var vi finns , så fler barn och föräldrar hittar hit.

  Välkomna till oss!!

  2015-11-13 - RWF Skövde

  Projektet fortsätter

  Barnen på Orions bälte fortsätter med sitt bygge av rymdraketer, nu målar man och bygger vidare på raketens  instrumentpaneler .

  Alla hjälps åt och ger varandra idéer och kommer med förslag på förbättringar. Pedagogerna uppmuntrar barnen att ha teorier och hypoteser , som man sedan följer upp och utvecklar tillsammans. Det här projektet har fångat barnens intresse och gynnar kreativiteten. Vi håller på så länge barnen är engagerade, sedan utvecklar vi det vidare tillsammans.DSC09340

  2015-10-28 - RWF Skövde

  TAKK

  Vi arbetar med tecken och bildstöd till samtliga barn på vår förskola, för att ge barnen så många kommunikationsmedel som möjligt.

  Vi ser att barnen använder sig av tecknen för att förstärka sitt ordförråd. Bilderna hjälper till på samma sätt. Vi uppmuntrar våra vårdnadshavare att använda tecknen på samma sätt .Vi är  tydliga med att vi använder alla saker i en kombination så att vi inte glömmer bort det verbala språket.

  2015-10-22 - RWF Skövde

  Vi konstruerar rymdskepp

  Barnen på Orions bälte har ett projekt om rymden som de hållit på med sedan augusti, man har varit på Balthazar och träffat en astronaut och googlat om rymden. Pedagogerna har visat film och läst böcker och nu håller barnen på att konstruera instrumentpaneler av återvinningsmaterial.

  Vi får se hur stort rymdskeppet blir, får det plats inne förskolan, tro?

   

  2015-10-14 - RWF Skövde

  QR koder på Fenix

  De minsta barnen har sångkort med QR koder på som de får turas om att välja ur en låda. Tillsammans med pedagogen läser man av QR koden med hjälp av iPaden och ser vilken sång som spelas upp .Vi förenar teknik och musik tillsammans på ett kreativt sätt , vi tränar också turtagning och barnen får känna förväntan och20151014_105927_resized spänning. Gissa sången?

  2015-10-13 - RWF Skövde

  Ikväll är det informationsmöte!

  Välkommen på öppet informationsmöte på förskolan mellan 17-18.30.

  Föskolechefen finns på plats och visar verksamheten!

  2015-10-08 - RWF Skövde

  English at RWF

  This week we practiced saying some new words, counting and gluing. We rolled a dice, counted the spots and wrote the number. We then selected the correct number of apples from our basket to put on the tree. Then we had a nice display of our work! New words: apple,tree, basket.

  nya ord

  2015-10-02 - RWF Skövde

  Vi vann skolutvecklingspris i år!

  RWF Skövde har målmedvetet arbetat med språkutveckling och då i synnerhet engelska språket. Vi har flera medarbetare med engelska som modersmål, så barnen är vana att höra, prata och formulera frågeställningar på engelska men även inslag av andra språk. Våra vårdnadshavare är engagerade och delaktiga i vår strävan mot att barnen känner sig trygga med olika språk och vågar prova nya ord. Hos oss benämner vi exempelvis vatten (svenska), water (engelska), agua (spanska) och mai (arabiska/assyriska)- barnen vågar prova alla varianter och får en bredd i sitt språk. Barnen vågar prova alla varianter och får en bredd i sitt språk. Vi tror också att detta skapar ökad förståelse för vårt mångkulturella samhälle och framtida globalisering. Vi förbereder våra barn för att bli världsmedborgare! Och nu har vi fått pris!

  Här kan du läsa mer om priset och motiveringen:

  http://www.skovdenyheter.se/article/skovdeskolor-prisas-for-goda-ideer/

  2015-09-23 - RWF Skövde

  Föräldramöten på löpande band

  Denna  veckan har vi föräldramöten på förskolan :

  Nordstjärnan hade sitt på tisdagen, Fenix har sitt på onsdag och Orions bälte slutligen på torsdag. Vårt fokus på föräldramötena är kompisregler och vårt prioriterade verksamhetsmål kreativitet. Pedagogerna uppmuntrar till delaktighet och samsyn.

  Lite gofika bjuds det också på i form av frukt.

   

   

  2015-09-06 - RWF Skövde

  Orions bälte prövar gympa

  Gympan för 5-årsgruppen på Orions bälte har kommit igång och vi tränar på varierande gymnastikövningar tack vare att vi fick låna olika redskap i  Skövde HFs idrottshall. Vi diskuterar samtidigt olika teman kring vår ”Hälsa” kontra ”Träning” och barnen kopplar ihop rörelseglädje med kroppens funktioner och välbefinnande. Efter första gympapasset utvärderade barnen: ”Alltihopa på gympan var jätteroligt”.

  På bilden leker vi ”följa John”

   

  2015-08-27 - RWF Skövde

  Raoul Wallenbergdagen 2015

  Idag firar vi Raoul Wallenbergdagen på förskolan med att samla in kläder till ett barnhem i Uganda. Vi har en koppling dit genom ett av barnen på avdelningen Orions bälte har föräldrar som stöttar barnhemmet på olika sätt. Barnhemmet heter Pygmy Orphanage.

  För de små barnen förståelses har vi valt att utföra en konkret handling genom att samla in kläder att skänka. Då blir det påtagligt och man får aktivt göra skillnad.

  Ingen kan göra allt, men alla kan göra något är vår inspiration idag. En dag i Raoul Wallenbergs anda.

  2015-08-19 - RWF Skövde

  Besök från Kamerun

  Ett av förskolans barn har haft besök av farmor och farfar som är från Kamerun. Farmodern arbetar inom skolväsendet i Kamerun och ville gärna hälsa på barnbarnet på förskolan och självklart ordnade vi det. Besökarna såg många likheter med förskolan i Kamerun, men också många olikheter. I Kamerun har man till exempel skoluniform.Besöket är ett bra sätt för oss på förskolan att samverka med hemmet och en påminnelse att vår förskola är en  mötesplats för mångakulturer , nationaliteter och språk.besök från Kamerun

  2015-08-14 - RWF Skövde

  Asfalterat och klart!

  Nu är vår fina gård asfalterad och klar. Det som är kvar att göra är att sätta upp staket runt gräset och att ta ut mer lekmaterial.

  Det har varit spännande att se asfaltläggarna jobba-både för föräldrar, personal och barn.

  Vi har genomfört en skyddsrond så att vi är säkra på att vi har en trygg miljö för våra barn och planen är att  sätta upp trafikmärken för våra små cyklister, så dom får öva trafikvett.

   

  2015-07-02 - RWF Skövde

  Här byggs det för fullt!

  På RWS tror vi på att bevara och förvalta det vi har, så förskolegården genomgår därför  en massiv uppfräschning.

  Byggarbetarna jobbar på i en rasande fart och de har flyttat cykelkarusellen, grävt ur för vårt sandhav, flyttat sandbordet och fyllt upp med baksand.

  Vi väntar på en sandlådesarg och när vi kommer tillbaka efter  ledigheter återstår bara asfaltering och lite finputs.

  Vi kommer att anlägga ny gräsmatta, köpa in planeteringslådor och sätta upp staket.

  Vår fina balkong väntar också på att få snyggas till och fräschas upp.

  Barnen kommer att ha en fräsch och fin utemiljö när de återvänder från sin semester.

   

  2015-06-22 - RWF Skövde

  Barnen har gjort egna böcker

  Barnen på Orions bälte har tillverkat egna böcker, de har bestämt titel, illustrerat och skapat sina egna berättelser.

  Fantasi, skapande och kreativitet har stått i fokus. Barnen har också tillägnat sig en förståelse för själva koncepetet bok.

  2015-06-10 - RWF Skövde

  Dans och hålligång

   

  ÄNTLIGEN…..

  Solen och sommaren har äntligen hittat sin väg till Raoul Wallenbergsförskolan i Skövde! I samband med värmen och solsken har mycket tid spenderats ute med musik och dans. Blandats med fri dans och sång har vi tränat mycket till sommarfesten som är den 10 juni .

   

  2015-05-26 - RWF Skövde

  Utställning på stadshuset

  Avdelningen Orions bälte har arbetat med världen under våren 2015, barnen har haft med sig bilder och berättat om andra länder för varandra. Någon har berättat om semesterresa till Turkiet, någon har berättat om resa till Ljungby och någon har berättat om Jordanien, där mormor och morfar bor.

  Barnen har använt Google Earthprogrammet för att se bilder av platserna, tyvärr såg vi inga människor på bilderna och inga djur, men barnen vet att de finns där.

   

  På stadshuset är barnens egentillverkade jordglob upphängd och du kan ta del av utställningen på plats, välkommen!!

  2015-05-18 - RWF Skövde

  Massagevila på Nordstjärnan

  mera massage nils massagePå avdelningen Nordstjärnan jobbar vi med massage som bidrar till att skapa lugn och ro och en fredlig atmosfär. En stunds kamratlig beröring varje dag har visat sig ha mycket positiva effekter på den inre miljön i förskolan, för både barn och personal.

  Vad vi ser är att massagen har förbättrat barnens relationener, deras sätt att beröra varandra och tala till varandra.

  Vi har gjort massagen till en rutin på avdelningen där barnen får sin paus ,precis som vid lunch och vila.  15 -20 minuters massage har visat sig minska stress och öka lugnet och tryggheten hos barnen.

  2015-04-23 - RWF Skövde

  Vi planterar frön.

  Barnen har tillsammans med pedagogen Therese planterat frön som ska bli blommor. Barnen var oroliga att fröna skulle bli trampade på och förstörda , så Therese uppmuntrade dem till att själva tänka ut hur de skulle lösa problemet.

  Lösningen blev handskrivna skyltar med följande budskap:

  Man får inte trampa här!!

  rabatter

  2015-04-20 - RWF Skövde

  Kompis -ett värdegrundsarbete

  En förälder på förskolan berättade för oss hur bra hon tycker att vårt värdegrundsarbete är.

  Alla på förskolan benämner varandra ”kompis” och det gör att barnen aldrig behöver känna sig ensamma eller utanför. De kan alltid  berätta om sina kompisar på förskolan och vad de gör där. Det stärker deras självkänsla och bekräftar att de är en del av ett större sammanhang. Vi på RWF Skövde anser att det också är mobbningsförebyggande. Det är en enkel metod med stor genomslagskraft.

   

   

  2015-03-31 - RWF Skövde

  Påskpyssel

  påskkycklingVi påskpysslar för fullt på förskolan och barnen tar med sig  nya konstverk hem varje dag. Pedagogerna blandar återvunnit material med nytt och skapar pysslet tillsammans med barnen.

  Pedagogerna inspirerar och tar fram exempel på ideér och låter även barnen skapa helt fritt. Några skapandeaktiviteter sker i grupp och några enskilt.

  Haren och kycklingen har pedagogen Vanessa tillverkat tillsammans med barnen. Tuppens fjädrar består av barnens händer.

   

  Glad påsk!!!!

   

   

  2015-03-18 - RWF Skövde

  Rocka sockornautmaning

  På fredag den 20 mars kommer alla som vill uppmärksamma kampanjen ”rocka sockorna” bära olikfärgade sockar. Det är ett sätt att rikta fokus på att det är ok  att vara olika. Vi ska hylla våra olikheter denna dagen.

  En flicka som heter Nathea skriver så här på Facebookgruppen Rocka sockorna/rock every sock!:

  Annorlunda är bra! Annorlunda är roligt!

  Jag heter Nathea och jag vill utmana alla skolor och alla arbetsplatser (och alla andra som vill)! Hjälp mig visa att det är bra att vara annorlunda! Fredagen 20 mars vill jag att vi ska hjälpas åt att hylla våra olikheter. Jag vill att andra också ska förstå hur roligt det är med annorlunda.”

  De större barnen kommer att diskutera innebörden och kampanjen går hand i hand med våra ledord.

  Du som vill veta mer om vad kampanjen Rocka sockorna , finns länk här och man kan använda hashtaggen

  #rockasockorna

  Läs mer om World Down Syndrome Day som firas 21 mars (eftersom det är en lördag så börjar vi redan på fredagen så skolor och arbetsplatser kan vara med):
  www.worlddownsyndromeday.org

  2015-03-16 - RWF Skövde

  Målning med ledorden

  Vi hade drop- in på avdelningarna Nordstjärnan och Orions bälte. Föräldrarna och barnen fick samarbeta och måla våra ledord. Det blev många intressanta diskussioner och vinklingar av ledorden.

  En förälder sa ”om alla är ärliga får vi en bättre värld”.. Många liknande tankar och åsikter väcktes dessa två eftermiddagar och leder förhoppningsvis till goda gärningar.

  Efter målningen var det besök på avdelningen och fika. Barnen hade bakat äppelpaj och muffins.handlingskraft hjärtan

   

  2015-03-02 - RWF Skövde

  Spår på Nordstjärnan

  Barnen på Nordstjärnan har arbetat med spår! De olika spåren som har legat i fokus är björn, örn, varg och fotspår. Barnen har gjort avtryck av sina egna fötter och sedan valt ett av djurens tassavtryck att avbilda. Barngruppen uppmärksammade likheter och olikheter mellan sina egna avtryck och djurtassarna, som de påpekade och pratade om sinsemellan. Projektet uppskattades mycket av barnen som gärna återberättar och vill visa upp för sina föräldrar. Anledningen till att barnen arbetar med spår är att avdelningen läst sagor i sitt tema och där man hade totem. Från totem så hamnade man på symbolerna örn, varg och björn.

  fotavtryck

  2015-02-18 - RWF Skövde

  Biodags för barn födda 2009

  Idag är det biodags för de största barnen på förskolan. Promenaden dit är en viktig lärstund om hur man agerar i grupp, när man rör sig i trafiken.

  Filmen kommer vi be barnen återberätta för att träna på det och för att få inblick i hur barn tänker.

   

  2015-01-26 - RWF Skövde

  Vår omvärld

  På Orions Bälte har vi tack vare föräldrarnas samarbete haft möjlighet att låta flera av barnen berätta om ett land de har anknytning till. Exempel på anknytning kan vara semesterresa eller släktingar som är bosatta i det aktuella landet. Det här projektet, som kommer att fortgå så länge det finns intresse från barnen att dela med sig, innefattar att barnen tränar både på att lyssna och att våga prata inför andra. Barnen märker ut platsen på en världskarta med sitt foto i anslutning till landet, för att vi ska få en överblick över vilka länder vi besökt , samt att barnen får återberätta och reflektera.

  Barnen får visa foton med hjälp av dator, ljuskanon och overheadduk.

  Vi arbetar aktivt med att väva in våra fyra ledord: ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft i projektet.

  2015-01-16 - RWF Skövde

  Stormen Egon på besök

  Vi fick påhälsning av stormen Egon under natten mot söndagen. Stormen välte ett träd och som tur var så var skadan minimal. Ett staket och en lamparmatur är allt som blev skadat . Pedagogerna  beslöt att behålla en bit av stammen som klätterträd för att ge barnen en motorikutmaning. Stammen ligger på den lilla gården och då sammanfattar vi det med att Egon både tog och gav. trädet

  2014-12-17 - RWF Skövde

  Spännande möten

  Vi bygger om våra matsalar och största rummet på avdelningen Nordstjärnan för att skapa mer möjligheter till spännande möten. Vi upplever att vi håller högst kvalité och säkerhet när vi har mindre utrymmen att springa på inomhus.

  Utomhus håller en firma på med dränering och lagning av den fina balkongen på baksidan, allt för att kunna leverera en fräsch och fin förskolemiljö, såväl ute som inne.

  Barnen har fått se grävskopor och betonggjutning på nära håll, de har också fått samtala lite med vaktmästaren när han jobbat hos oss i veckan.

   

   

  2014-12-14 - RWF Skövde

  Luciafirande på RWFS

  Vi har firat Lucia med barnen och våra föräldrar. De minsta barnen hade en tomtesamling , där barn pedagoger och föräldrar hjälptes åt att sjunga.

  De större barnen hade Luciatåg och man märkte att barnen njöt av att vara i centrum och att en del redan hade scenvana.

  Barnen sjöng fantastiskt fint och var märkbart stolta efter luciatåget,  men  bäst av allt var nog i de flesta fallen fikastunden tillsammans med föräldrar och syskon.

   

  2014-11-19 - RWF Skövde

  Teknik på förskolan

  Pedagogerna satsar på att låta barnen utforska  de tekniska funktionerna bakom  läsplattan, kameran eller en dator .Barnen får till exempel utforska läsplattan genom att ta kort på sig själva och varandra och att genom att använda olika filter ser de  hur man kan ändra en bild. De får prova på hur man får bilden från datorn att hamna på projektorn och använda sig av en ”greenscreen” . Bara att utforska kameran och att se sig själv på bild är spännande för de minsta. Barnen använder läsplattan till många olika saker och på bilden utforskar Arvid siffran 2.

  2014-11-14 - RWF Skövde

  Lek med matematiska former och magnetism

  Här har barnen lekt med matematiska former och använt magneter för att bygga stommar till sina konstruktioner. Det krävs avancerade tankemönster och en förmåga att se tredimensionellt. Barnen är stolta över sina kreationer och en mängd tankeprocesser hos såväl barn som pedagoger inleds.plusspluss

   

  2014-10-31 - RWF Skövde

  Happy Halloween på RWFS!!!

  Vi har firat Halloween på förskolan. Vi har haft ansiktsmålning och tillverkat pumpagubbar. Barnen och pedagogerna har samverkat och förväntningarna har varit höga. Barnen har fått uppleva Halloween med sinnena då man smakat på pumpan och rostat pumpakärnor. Maskeraddagen var rolig och barnen fick många nya intryck och upplevelser. Att se sig själv med ansiktsmålning var spännande och det är ju alltid roligt med en ny hatt!!

   

  Emilopumpan Emma ser sig

  2014-10-21 - RWF Skövde

  Finska och flerkulturell tillhörighet

  Enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) ska de nationella minoritetsspråken skyddas och främjas. Den som tillhör en nationell minoritet har rätt att lära sig sitt minoritetsspråk, utveckla och använda det.

   

  Skövde kommun ingår från och med 1 januari 2012 i det finska förvaltningsområdet. Det innebär att förskoleverksamheten i kommunen kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund kan få stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet.

   

  På Raoul Wallenbergförskolan i Skövde arbetar Annika Gaarder som är förskollärare och har finska som modersmål. Annika ansvarar för det finska språkstödet hos oss och barnen som går på förskolan kan få finskan naturligt i vardagen.

  Vi har flera medarbetare med annat modersmål än svenska, till exempel  engelska, somaliska och tjeckiska.  Vi kan på så sätt möta flera barn på sitt modersmål. Du är alltid  välkommen att höra av dig om du har frågor.

   

  2014-10-09 - RWF Skövde

  Vi lär oss former

  Vi lär genom lek och utvecklar vårt ordförråd på både engelska och svenska. Förskolans English department har arbetat med temat ”At the Beach” och har då introducerat engelska ord och intresserat barnen för namnen på olika former.

  During ”At the Beach” theme, we introduced the word ”Ice cream”. As part of that discussion we played a game where there were several ice cream cones placed on the floor, each with a different geometric shape printed on it. The children took turns selecting an ice cream scoop which also had a geometric shape. The children were instructed to match the shapes, not the color.

  We discussed the names of the shapes in English.

  2014-09-19 - RWF Skövde

  Föräldramöten pågår

  Vi har föräldramöten avdelningsvis, där vi lyfter ett gemensamt och aktuellt ämne. Pedagogerna har lyssnat in vad föräldrarna har för önskemål på ämnen att diskutera.

  Målet och syftet med föräldramötet är du som förälder ska få en chans att vara med och påverka och vara delaktig. En bonus med att delta på mötet är att få lära känna de andra trevliga föräldrarna och kunna lyfta allmänna frågor med pedagogerna i grupp.

   

  2014-09-05 - RWF Skövde

  Raoul Wallenbergskolan startar grundskola i Skövde

  Raoul Wallenbergskolan (RWS) startar grundskola i Skövde för årskurserna F-6. Skolan öppnar portarna i augusti 2015. En helt ny skolbyggnad kommer att etableras i Ahlsells gamla lokaler i kvarteret Hammaren på Norrmalm av fastighetsföretaget Västerhuset AB. Den omkringliggande marken kommer också genomgå en total omvandling till en helt ny skolgård för elever i de aktuella åldrarna.

  – Vi har sedan ett par år tillbaka en framgångsrik förskola på Stenkilsgatan 8 som idag är fullbelagd med ca 100 barn. Vi är väldigt glada för att vi nu kan ta nästa steg i vår avsikt att erbjuda Skövdes elever och föräldrar en sammanhållen skolgång från förskola till grundskola, säger RWS VD Maria Ljungkvist.

  – Vi ser det som en spännande utmaning att kunna vara med och fylla det ökade behov av god utbildning för barn och ungdomar i Skövde och hoppas och tror att intresset för detta skolalternativ ska bli mycket stort, säger Maria Ljungkvist.

  – Vi har alldeles nyligen genomfört en enkät bland Skövdes föräldrar och det har visat sig att 34% av är intresserade av att välja RWS Skövde för sitt barns skolgång. Vi är därför övertygade om att elever och föräldrar kommer att visa stort intresse för den utbildning och utveckling som kommer att erbjudas av Raoul Wallenbergskolan, säger Maria Ljugkvist.

  – Som ägare och förvaltare av kvarteret Hammaren 14 har vi ambitionen att under de närmaste åren omvandla kvarteret från nuvarande handelsområde till en mer blandad bebyggelse med bl a bostäder. Vi avser medverka till att fylla det behov av god samhällsservice som finns i området idag och i framtiden. Därför är det mycket spännande och utmanande för oss att i samarbete med Raoul Wallenbergskolan och med gott stöd från Skövde kommun få möjlighet att etablera en helt ny grundskola i kommunen, säger Västerhusets VD Björn Karlsson.

  Raoul Wallenbergskolan är ett stabilt och långsiktigt friskoleföretag med mycket god ekonomi, och som i dagsläget har förskolor och/eller grundskolor i Skövde, Bromma, Mariehäll, Uppsala och Skokloster. Verksamheten präglas av ett starkt barn- och elevfokus. Med ett offensivt och uthålligt utvecklingsarbete strävar RWS efter att forma skapa excellenta utbildningsverksamheter som på bästa tänkbara sätt rustar barn och unga för framtiden. RWS drivs av ett starkt engagemang i värdegrundsfrågor och utgår från de fyra ledorden: ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft.

  Västerhuset är en stabil lokal fastighetsförvaltare med stark finansiell bas. Företaget bygger långsiktiga relationer och ägande i samarbete med andra framsynta partners. Det sker genom höga ambitioner vad gäller kvalitet och service. Företagetäger och förvaltar kvarteret Hammaren 14 i Skövde kommun. Avsikten är att kvarteret på sikt ska omvandlas från nuvarande handelsområde till en mer blandad bebyggelse med bl a bostäder med god tillgång till samhällelig service med bl a skolverksamheter.

  För ytterligare information:

  Maria Ljungkvist, VD Raoul Wallenbergskolan, 0723-20 86 81

  Björn Karlsson, VD Västerhuset AB, 0705-48 05 15 

  2014-08-28 - RWF Skövde

  Raoul Wallenbergdagen

  Vi uppmärksammade ledorden: ärlighet, mod, medkänsla och handlingskraft på samtliga avdelningar.

  Ledorden är inspirerade av Raoul Wallenbergs gärning.

  Barnen skapade, diskuterade och funderade på ledorden utifrån ett hjälteperspektiv. Det handlade mycket om vad  civilkurage är och innebär.

  ”We headed to Vasakullen and looked at various ‘brave’ characters from history. We talked about what they did and what made them brave. We also discussed their differences, such as appearance, and similarities, such as their selflessness. We included Nelson Mandela, Mother Teresa and, of course, Raoul Wallenberg”.

   

   

   

  2014-08-26 - RWF Skövde

  Nya rutiner för intresseanmälan till RWF Skövde

  RWF Skövde kommer from den 1 september 2015 ingå i den för Skövde kommun nya gemensamma  kö för förskoleverksamhet.

  Köanmälan göras via Skövde kommuns e-tjänst som du når genom att klicka på  ANSÖK på RWF Skövdes förstasida.

  Det går även att beställa blankett från Skövde kommuns skolkontor.

   

   

   

  2014-08-04 - RWF Skövde

  Nytt spännande verksamhetsår!!

  Nu är vi igång på allvar efter sommarlovet och några inskolningar har påbörjats. Vi har också planeringsdag den 11 augusti och då är förskolan stängd. Pedagogerna har börjat planera upp hösten och erbjuder nya spännande miljöer för barnen. Vi kommer att arbeta ämnesmässigt under hösten 2014 och våren 2015 för att säkerställa att vi täcker in alla områden i Läroplanen för förskolan.

  Ett nytt spännande verksamhetsår på RWFS har inletts.

  2014-07-01 - RWF Skövde

  Ursäkta röran, vi bygger om!!

  Nu har pedagogerna och barnen roterat i huset så nu har vi fått nygamla arbetslag. Pedagogerna och barnen håller på att bo in sig på sina nya avdelningar. Vi genomför förändringar i lärande miljöerna för att kunna tillgodose samtliga läroplans mål och för att kunna tillgodose barnens och våra föräldrars önskemål.

  Många pedagogiska diskussioner och observationer ligger till grund för arbetet.

  Vi räknar med att vara helt klara vecka 33 , men vi är redan på god väg.

  Välkomna att hälsa på och se resultatet!!! Anmälan till informationsmöten finns på startsidan under Skövdefliken

  2014-06-19 - RWF Skövde

  Sommarfest och midsommarfirande

  Vi har firat sommarfest mest de större barnen som vi ”kramade ut” och tackade av på traditions enligt sätt.

  En popcornexplosion fick avsluta festen och sedan fikade man med sin familj.

  Midsommar firades dels med föräldrarna och dels med pedagogerna. Med föräldrarna sjöngs det sånger, dansades och lekte med fallskärmen, en ny upplevelse för många föräldrar.

  Vi har satsat på att fira mångdimensionellt och få med teknik,kemi, engelska, sinnesupplevelser, sång , musik, rörelse och samverkan med föräldrarna. fallskärm

   

  2014-06-10 - RWF Skövde

  Nytt tillfälle för information

  Välkommen på informationsmöte på RWFS!! Måndagen den 30 juni kl 17.00-18.30.

  Du får se våra fräscha lokaler och träffa  någon av pedagogerna som arbetar hos oss.

  anmälan till : Jessica.aberg@raoulwallenbergskolan.se

  2014-05-20 - RWF Skövde

  Förskolans dag

  Vi firade förskolans dag 15 maj, med traditionsenligt RWF lopp. Barnen fick i år sällskap av Pippi som tillsammans med barnen värmde upp och sprang loppet. Pippi dök upp för att få röra på sig tillsammans med barnen och eftersom Nordstjärnan haft Pippi tema.  Alla fick medalj, som barnen själva  utformatIMG_4601 och konstruerat.

  2014-05-13 - RWF Skövde

  En hjälpande hand i Raoul Wallenbergs anda

  Madeleine som arbetar på avdelningen Orions bälte, har med hjälp av barnen tvättat och sorterat våra överblivna kläder på förskolan.

  Barnen har reflekterat över att kläderna är ”ingens” och att vi har så mycket kläder att vi inte saknar våra saker när de är borta. Ett barn funderade kring att en del inte har kläder alls för att man är fattig. Madeleine och barnen bestämde att vi skulle dela med oss till Slättmissionens hjälpande hand.

  Madeleine berättar att när hon reflekterade över vad vi tillsammans med barnen bidrog till så insåg hon att detta var precis vad Raoul Wallenberg förmodligen skulle ha önskat att vi gjorde: dela med oss av vårt överflöd till de som behöver det bättre.IMG_4464

  2014-04-30 - RWF Skövde

  Utveckling och lärande

  Just nu är pedagogerna i full färd med att genomföra utvecklingssamtal med vårdnadshavarna ombarnens utveckling och lärande. Pedagogernas målsättning är att påvisa såväl barnens dagliga verksamhet , som att synliggöra lärandet inom våra fokusområden. Föräldrarna blir på så sätt medvetna om hur förskolan arbetar och hur barnets dag ser ut. I maj kommer förskolan ha en utvärderingsdag när vi sammanfattar och utvärderar verksamheten.  Då ser vi vad vi ska bygga vidare på och vad vårt fokus ska ligga under försommar och sommaren. Det pedagogiska året rullar vidare.

  Trevlig Valborg!!

  2014-04-15 - RWF Skövde

  Glad påsk önskar RWFS!!!

  Vi påskpysslar för fullt på förskolan och kreativitetens lampa lyser.

  Nu skiner solen också och vi ser framemot en fin helg.

  Vi önskar er glad påsk och happy easter!!

  påskpyssel

  2014-04-04 - RWF Skövde

  Matematik och bygglek i fokus

  Avdelningen Orions bälte har ändrat om sina lärandemiljöer och då tar barnens kreativitet fart. Barnen bygger med allt tillgängligt material och konstruerar. De löser också problem tillsammans, exempelvis hur gör vi för att nå? Då uppstår också matematiska diskussioner kring vem som är längst. Barnen upptäcker också gravitationen- det blir mycket praktisk matematik. pedagogerna observerar barnens lek och tar del av deras frågeställningar och så växer ett nytt tema eller projekt fram.

  2014-03-20 - RWF Skövde

  Våra spöken tycker om..

  Ett bra sätt att prata känslor är att prata om någon annan/något annat för att kanalisera vad man själv tycker.

  Det är lättare att prata om spöket än om sig själv.Mollys spöke

  Barnen målar samtidigt som de berättar och får fritt utlopp för känslor och fantasi.

  För att stärka kroppskännedomen, har man målat på sin fot med hjälp av en pedagog.

  2014-03-05 - RWF Skövde

  Föräldramöten

  Igår tisdag den 4 mars hade Nordstjärnan och Orions bälte föräldramöte och nu på tisdag den 11 mars har Lilla björn och Fenix sitt föräldramöte. Jättekul att det var stor uppslutning igår och att föräldrarna känner att de  får stort utrymme till delaktighet i sina barns dag.  Vi tog  också en rundtur och visade våra nya lärande miljöer. Härlig stämning och gott fika bjöds det också på!!

  2014-02-17 - RWF Skövde

  Lärande miljöer

  Som ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete och en naturlig del av vår utveckling, satsar vi nu på att utvärdera och analysera våra lärande miljöer. Vi observerar barnen och tar tillvara på deras nyfikenhet och lust att lära.

  Utifrån observationerna håller vi nu på att bygga om miljöerna. Nordstjärnan har kommit långt i sitt arbete och Orions bälte är mitt uppe i förändringsarbetet som sker stegvis.Föräldrarna är med i processen och de tar med återvinningsmaterial och ”skräp” som barnen förvandlar till lekmaterial och skatter 20140213_080752 20140213_080408

  2014-02-12 - RWF Skövde

  Informationsmöte

  Välkommen på ett informationsmöte 15 maj 17.00-18.30.

  Du får se våra fina lokaler , höra om vår verksamhet och möta engagerade pedagoger.

  Anmälan på jessica.aberg@raoulwallenbergskolan.se

  eller 0722 240 779

  2013-12-18 - RWF Skövde

  God jul och gott nytt år, önskar RWF Skövde!!

  Vi på RWF Skövde önskar er god jul och gott nytt år från oss alla till er alla!!

  Barnen har skapat ”Winter Creations” som luktar kanel och glittrar fantastiskt fint.

  2013-11-06 - RWF Skövde

  Halloweenfirande på RWF Skövde

  Vi firade Halloween tillsammans med barnen som fick klä ut sig till vad de ville- man behövde inte vara något läskigt.

  Våra engelskapedagoger skar  ut ansikten på pumpor och gjorde utsmyckningar tillsammans med barnen.

  Vi pratade också om Alla Helgons dag och förklarade skillnaden.Halloweenbarnen

  2013-08-27 - RWF Skövde

  Skövde informationsmöte

  Välkommen på informationsmöte på Stenkilsgatan 8 onsdagen den 2 oktober kl 17.30-19.00.

  Du får information om vår verksamhet, träffa vår pedagoger och se vår fina lokaler.

  Anmäl dig till jessica.aberg@raoulwallenbergskolan.se eller på 0722-24 07 79

  2013-01-09 - RWF Skövde

  RWF Skövde i Nairobi

  Vår pedagogista Lena Blomgren befinner sig i Kibera i Nairobi. Barnen på Lenas avdelning Orion har arbetat med barn i hela världen och olika kulturer. Man har arbetat främst utifrån vilka länder och kulturer vi har representerade på förskolan både på svenska och engelska.

  Barnen har också samlat PET flaskor och skänkt pengar till vårt vattenprojekt i Kibera, Nairobis slumområde.

  Vi följer Lena med spänning på hennes blogg:  http://www.rwfinkenya.blogspot.se

  2012-11-30 - RWF Skövde

  Vi har startat an English department på RWF Skövde!!

  Våra engelska pedagoger har startat en egen avdelning, där man diskuterar flerspråkighet. vi utgår från forskning och utvärderar och analyserar hur vi bäst ger barnen förutsättningar att utvecklas tillsammans med två  eller flera språk parallellt. För kontakt maila: meera.thakrar@raoulwallenbergskolan.se

  2012-01-26 - RWF Skövde

  Ny avdelning och ny personal!

  Från nyår har RWF Skövde fyra avdelningar och därmed plats för flera barn! Vår nya avdelning heter Polstjärnan.

  Den 1 februari börjar Meera Thakrar hos oss. Meera är förskollärare med inriktning mot engelska.

  2012-01-25 - RWF Skövde

  Meera - ny pedagog RWF Skövde

  Meera is 26 years old, married and a qualified teacher from the UK. Having worked with children for over 8 years as a Qualified Teacher, voluntary reading assistant, a qualified classroom assistant, running after school activities and working in the science museum, Meera believes that she would be a perfect candidate for a teaching role. She obtained her postgraduate and masters teaching degree 2 years ago at Brunel University in London, alongside a undergraduate degree in Education at Roehampton University. Currently she is studying Swedish in SFI to improve her Swedish skills. Meera and her husband moved to Sweden just last year in June she enjoys the tranquillity and lifestyle of Sweden.