Medarbetare

Engagerade medarbetare

RWF rekryterar barn från alla samhällsgrupper och vår ambition är att tidigt i barnens liv föra in det internationella och mångkulturella perspektivet i vardagen. Det gör vi på lite olika sätt, och bland annat genom att vi introducerar engelskan i den vardagliga konversationen. Vi är noggranna med att ha en så allsidig sammansättning av vår personal som möjligt  och har  både kvinnliga och manliga pedagoger.

Vi har höga krav på våra pedagoger. Utöver att de ska kunna levandegöra vår värdegrund och vara goda förebilder för barnen har vi höga förväntningar vad gäller medarbetarnas pedagogiska förmåga. Med den kvalitetsindikator som vi använder som ”ledstång” i verksamheten ges varje enskild medarbetare möjlighet att ständigt pröva utvecklingen av sin pedagogiska förmåga.