Klagomålshantering

Rutiner kring klagomålshantering

Klagomål på utbildningen från kund kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök.

rws-forskolors-rutiner-for-klagomalshantering-160930

Föräldrar är alltid välkomna att kontakta förskolechef Eva-Lotta Green för att lämna synpunkter på verksamheten.