Föräldrar

Första steget i vårt samarbete mellan förskola och föräldrar är vår föräldraaktiva inskolning. Föräldrar är med barnen de första dagarna av  inskolningen och deltar då i förskolans alla aktiviteter och rutiner. Under dessa dagar har föräldrar en möjlighet att få en bild av vår verksamhet. Under dessa dagar lär pedagoger och föräldrar känna varandra och det viktiga samarbetet kan börja. När barnen är inskolade erbjuds alla föräldrar ett uppföljningssamtal med en av avdelningens pedagoger.

Varje månad görs pedagogisk dokumentation där alla barn ingår. Dessa sparas i barnens portfolio, så att både barn, pedagoger och föräldrar tillsammans kan reflektera över det enskilda barnets utveckling. En gång per läsår genomför vi utvecklingssamtal om varje barn där vi strävar efter att alla föräldrar ska få en bra bild av sitt barns utveckling och vardag på förskolan.

En förälder per avdelning sitter med i vårt föräldraråd som  träffas en gång per kvartal. Protokollet läggs ut på RWS.net.

Alla föräldrar är välkomna in med önskemål om diskussionsämnen. Vi uppmärksammar och lyssnar in föräldrars önskemål och hjärtefrågor.

I föräldrarådet har vi en s k kontaktförälder, vars uppgift är att vara tillgänglig för nya föräldrar som funderar på att placera sitt barn i vår förskola.