12 november, 2017

Vi läser Guldlock

I fredags läste vi om Guldlock och björnarna. Barnen fyllde i alla luckor där berättaren blev tyst! De kan verkligen denna saga.

Lpfö 98/10 säger att förskolan ska arbeta för att barnen

Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.