21 december, 2017

Tomteverkstad på förskolan

Idag hade vi tomteverkstad. Barnen fick göra en snögubbe, ren och tomte. Det var full aktivet på barnen

 

Lpfö 98/10 

 

Förskolan ska tillse att barnen utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.