19 september, 2018

Snick och Snack

I dag började vi läsa boken om vännerna Snick och Snack, vännerna i Kungaskogen bygger en koja. 

Boken handlar om två kompisar, ekorren Snick och igelkotten Snack som får nya kompisar när de ska bygga en koja. Under tiden bygget pågår utökas vänskapskretsen till 6 nya kompisar.

 Sagans huvudtema är ”att vara en schysst och en bra kompis”. 

”Vännerna i Kungaskogen” är en värdegrundande sagobok med mycket empati. 

Vi kommer att använda oss av bokens innehåll under vårt arbete under hösten och våren och som där av kommer att vara  en grund i våra aktiviteter under dagarna här på förskolan.

 Idag ritade Snick och Snack en ritning till sin koja och barnen fick sedan göra sin egna ritning till  sin koja. Ska bli så spännande att se vad vi hittar på tillsammans med barnen.

 

Lpfö 98/10 

Utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar 

Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra 

Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den 

Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation 

Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa 

Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra