4 november, 2018

Snick och Snack i Kungaskogen – ett värdegrundsarbete i förskolan

Förskolans 4-åringar arbetar med värdegrundsarbete genom boken Snick och Snack i Kungaskogen. Många och fina diskussioner om vänskap och hur man är en bra kompis får vi till med detta material.