8 oktober, 2018

Skogsbesök med Kanin och Igelkott

Idag blev vi sugna på att gå till skogen igen! Vi gick en lång promenad och hittade grenar att klättra över och stenar att bestiga. Många fina svampar och kottar. Bakom en sten satt Kanin och Igelkott och lurade på oss, dom hade med sig ett uppdragskort med matematikuppdrag. Vi skulle hitta olika antal av stenar, kottar, pinnar, löv och blomma. Vi klarade det tillsammans! 

 

 

Lpfö98/10: 

Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö 

Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära 

Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 

Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande 

Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring 

Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp 

Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen