24 september, 2017

I sagans förtrollade värld kan vad som helst hända.

På samlingen denna vecka har vi på Humlan läst och berättat sagan om ”Guldlock och de tre björnarna”. Barnen har visat stort intresse, och varit aktiva, berättat och kunnat återge händelserna i sagan. I slutet av veckan förvandlade några av barnen på eget initiativ hemvrån till björnarnas hus och lekte sagan tillsammans!

Ur förskolans läroplan, Lpfö 98/2010:

”Förskolan ska sträva efter att varje barn

– utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

– utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa”