31 augusti, 2018

Raoul Wallenbergdagen

Idag har vi sjungit för att hedra Raoul Wallenberg. Vi har också satt upp våra handtryck på väggen runt våra ledord och som nu bildar ett vackert hjärta.

 

Lpfö 98/10  

  • Utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar 
  • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra 
  • Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning 
  • Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den 
  • Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 
  • Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler 
  • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv 
  • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra