19 november, 2017

Prepositioner i förskolan

Idag efter maten så tränade vi på prepositioner med hjälp av igelkotten Snack och en liten stol. Barnen kunde detta jättebra!

 

Lpfö 98/16 säger att förskolan ska tillse att barnen utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid
och förändring.