29 mars, 2019

Matematik är inte bara rutiga räkneböcker och kluriga tal, det kan också vara färger, former, sång och lek

Förskolans 2 åringar arbetar nu med lägesord, antal och grundfärgerna. Tillsammans med barnen utforskar vi och leker fram ett intresse för färg och matematik.

På samlingen tog vi hjälp av Babblarna för att träna lägesord barnen fick hjälpa Doddo, Bobbo och Dadda framför, i och bakom stolen. Genom riset utforskar vi volym och mängd.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta (Lpfö 18 )