4 februari, 2018

Kråkprojektet

Idag har vi fortsatt med vårt Kråkprojekt.Barnen fick måla kråkor och vilka konstnärer vi har!

Efter lunch läste vi boken ”Mormors lilla kråka” som handlade om en liten kråkunge som fick flytta in hos en mormor. Hela sagan var på rim.

 

Lpfö 98/10:

Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den 

Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära 

Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 

Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 

Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner 

Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama 

Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen 

Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap