16 mars, 2018

Kråkan

Den här veckan fortsätter vi arbeta med ”kråkan” några av barnen har målat sina kråkor de gjort i lera och nu har vi också börjat med kråkan som ska göras av papier mache. Vi beräknar att kråkan kommer att ta någon veckor att tillverka då den måste torka mellan de olikaI varven. I vårt kråkprojekt får barnen möjlighet att prova på olika material och skapande teknik.

Lpfö 98/10:

  • Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den
  • Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
  • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
  • Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
  • Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
  • Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar