18 maj, 2018

Känseltema på förskolans dag

Igår var det Förskolans dag och vi anordnade en hinderbana med känseltema för barnen. Hur känns garn, mossa, stenar, bomull m.m under fötterna?

 

Lpfö 98/10 

Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära 

Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 

Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande