6 maj, 2018

Haren kommer på besök

Idag på samlingen kom haren på besök. Han berättade att han var så hungrig och undrade om barnen ville hjälpa honom att så krasse att ha på smörgåsen. Han frågade om barnen hade någon aning vad som behövs när man ska så. De kom fram till att det behövs jord, vatten, frön och solljus. Vi hjälptes åt att så tillsammans med haren och nu väntar vi med spänning på att det ska gro. 

 

Lpfö 98/10 

Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära 

Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 

Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 

Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen 

Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap