4 mars, 2018

Geometri på förskolan

Då det var för kallt att gå ut på förmiddagen så arbetade vi med matematik, geometri. Barnen fick känna på en form och berätta hur den känns och hur många sidor den har. Vi sjöng även en geometri sång.

Lpfö 98/10

Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 

Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp 

Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang