3 december, 2017

Förskolan experimenterar

Dagens experiment! För att förklara detta med ytspänning då barnen inte kan se det osynliga ”täcket” på vattenytan så prövade vi detta idag. Vi täckte vattnet med kanel och kanelen flyter på ytan. Kanelen följer även med fingret som sticks ner i vattnet. ”Täcket” (kanelen) omringar fingret och vi kan stoppa ner vårt finger och det blir inte blöt, magiskt! Men när vi hällde en droppe diskmedel i så sjönk kanelen och fingret blev blött när det stoppades i!

Lpfö 98/10 säger att förskolan ska tillse att barnen:

  • Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap
  • Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen