26 januari, 2018

Förintelsedagen/Raoul Wallenbergdagen

Idag uppmärksammade alla på Raoul Wallenbergskolan och förskolan tillsammans Förintelsens minnesdag. Alla barn hade målat  varsin ljuslykta som vi formade till ett stort hjärta på skolgården. Vår rektor Lena höll ett kort tal om Raoul Wallenbergs mod, handlingskraft, ärlighet och medkänsla. Förskolebarnen sjöng en sång om vänskap.

 

Lpfö 98/10  Förskolan ansvarar för att barnen

Utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar 

Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra 

Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning 

Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande