26 oktober, 2018

FN-dagen den 24 oktober

Förskolan jobbar med FN och barnkonventionen under denna vecka. Idag firade vi FN-dagen på kvällen med våra 4-5 åringar tillsammans med deras familjer. Familjerna tog med sig en varsin maträtt eller efterrätt från olika länder och det blev en underbar buffé som alla njöt av.

Lpfö 98/10

Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning

Känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer