8 juni, 2018

Fjärilsprojekt

Idag så fortsatte vi arbeta med fjärils projektet. Barnen fick måla sina händer och la händerna på pappret. Så fina fjärilar det blev!

Lpfö 98/10 

Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap