27 maj, 2018

Fjärilen – från larv till puppa

Intresset för våra fjärilar är stort hos barnen. Vi har följt fjärilens livscykel från larv till puppa, och till slut vackra tistelfjärilar. Vi har läst sagan om ”Den mycket hungriga larven”. Nu håller vi på att tillverka egna fjärilar, och en stor naturtavla där fjärilarna ska få samsas med diverse småkryp och vårblommor. Vi samarbetar, och genom att samarbeta kan man åstadkomma storverk!😊

Lpfö98/10

Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande

Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap