25 mars, 2018

Experiment på förskolan

I fredagens experiment använde vi en tallrik, oregano och en ballong. Vad händer när man gnuggar en ballong mot håret och sen sätter man ballongen ovanför tallriken där vi har kryddor?

 

Lpfö 98/10 :

Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap 

Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar 

Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap