20 januari, 2018

Djursånger på förskolan

Före lunchen på avdelning Myran sjöng vi om alla djuren som barnen själva fick välja. Barnen tyckte det var väldigt roligt. 

 

Lpfö 98/10: Förskolan ska arbeta för att barnen

  

Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 

Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.