17 september, 2017

De afrikanska snäckorna har fått ungar

Våra afrikanska jätte snäckor har fått ungar. 

 

Lpfö98/10 säger att barnen  i förskolan ska: 

 

Utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen