15 december, 2017

Colour in English

I onsdags tränade vi på färger på engelska! Barnen är verkligen duktiga!

 Lpfö 98/10 säger att förskolan ska tillse att barnen utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.