3 oktober, 2017

Brandbilen kom på besök

Idag har vi haft brandövning och brandmannen Jespher kom på besök med brandbilen.

Jespher berättade om vad som finns i en brandbil. Efter fick barnen sitta i brandbilen.

Lpfö98/10 säger att förskolebarnen ska tränas i

  • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
  • Sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.
  • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.
  • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra