29 april, 2018

Bockarna Bruse

Barnen på avdelning Grodan har jobbat med olika tekniker för att göra en film om Bockarna Bruse. 

Vi har använt kuben och projektorn för att göra en skuggteater. Barnen har delats in i grupper och alla har fått agera med skuggfigurer och filmat själva.

De har skapat figurerna och rekvisita och fotat sina karaktärer sekvensvis och sjungit in sången om Bockarna som vi har lagt ner i appen iMovie så att det har blivit film.

Vi har använt appen GreenScreen Live där barnen har agerat själva och blivit filmade. På bilden med greenscreen är det inga barn utan vi har fotat figurerna som vi har skapat.

 

Lpfö  98/10

 Utvecklar sin identitet och känner trygg i den

Utvecklar si nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

Utvecklar sin självständighet och tillit till sin egen förmåga

Utvecklar sin skapelse förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar 

Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap