9 mars, 2018

Balansgång

Tillsammans byggde vi en lååång balansgång där barnen kunde leka tillsammans alla på en gång. Barnen var modiga som hoppade, gick baklänges och framlänges.

Lpfö 98/10:

Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.