26 februari, 2018

Ärlighet – ett av våra ledord

Nu har vi hängt upp vår skylt med månadens ledord ”ärlighet”. Den skapades av kottar som barnen plockade för några veckor sedan och som legat på tork. Barnen har limmat fast kottarna och målat varje bokstav i  en noga utvald färg.

 

Lpfö 98/10:

 Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö 

Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande 

Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den 

Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 

Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler 

Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 

Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner 

Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen 

Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap 

Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap