16 april, 2018

Använda tärning

Idag på samlingen kom Grodan och gjorde oss sällskap. Han hade hittat något stort blått som han gärna ville visa oss. Men han behövde lite hjälp, han visste inte vad det var för något! Men barnen kunde hjälpa honom. Många barn visste att det var en tärning, och de visste också att man kunde använda den när man spelade spel.

Vi använde tärningen till att göra ”matte-uppdrag”. Man fick slå tärningen, och sedan var uppdraget att hämta lika många föremål som tärningen visade.

Vi försökte också hitta rätt siffra till antalet föremål.

I morgon fortsätter vi så att alla barn får prova på att slå tärningen!

 

Lpfö 98/10  

Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära 

Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 

Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring