13 maj, 2018

Veckans experiment – skapa en lavalampa

Dagens experiment på förskolan var att göra en lavalampa. Vi visade en film ” Hur man gör en lavalampa ”. Vi använde oss av vatten, karamellfärg, olja och brustablett. Först hände det ingenting men sen började det bubbla för fullt.

Lpfö 98/10

Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar

Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap