27 oktober, 2017

Idag uppmärksammade vi FN-dagen. Vi pratade om hur barn kan ha det i andra länder. Vi smakade på en portion ris som barn i andra länder ska klara sig på en hel dag. En portion var knappt en kopp. 

Symbolen för fred är duvan med en olivkvist i näbben. Vi berättade historien om Noaks ark.

Här kommer barnens reflektion om vad fred och krig innebär:

Fred: man är snäll; fredagsmys, man ska vara snäll mot varandra, inget vapen

Krig: man vill få mer land, makt ock pengar, om man gör något dumt. 

Med anledning av det har vi pratat om att vi alla är olika, men ändå lika på många sätt. Vi har olika hårfärg, kort hår, långt hår, lockigt eller rakt hår, olika ögonfärg. Vi har tittat på våra händer och jämfört. Ser alla händer likadana ut? 

Vi har uppmärksammat de olika länder barnen på Humlan, har anknytning till. Och tittat på resp. lands flagga.

Lpfö 98/10

  • Utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
  • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
  • Sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen
  • Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning
  • Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den
  • Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama