Om RWF Skokloster

Raoul Wallenbergförskolan i Skokloster  öppnade oktober 2014. Tillsammans med vår  intilliggande grundskola erbjuder vi barnen en samlad skolgång från förskola upp till skolår sex. Fr om höstterminen 2015  har vi c:a 50 barn på förskolan.
Under sommaren 2015 byggde vi om förskolehuset och har nu mycket ljusa och fina verksamhetsanpassade lokaler där vi kan erbjuda stimulerande lärandemiljöer för våra barn.

Öppettider

Vi följer Håbo kommuns riktlinjer med  ramtider som är 06.00 – 18.30 alla helgfria vardagar. Under länken nedan hittar ni Håbo kommuns reglemente och information om avgifter:

http://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-och-barnomsorg/avgifter-och-regler.html

 

Vi stänger tidigare

En gång per månad har vi APT, Arbetsplatsträff, vilket innebär att vi stänger kl. 16.00. Om ert barn behöver barnomsorg de dagar det inträffar kontaktar ni Solweig Sjöblom senast 1 vecka innan aktuellt datum.  solweig.sjoblom@raoulwallenbergskolan.se

Stängda dagar

Fyra dagar per läsår har medarbetarna planering, utvärdering och fortbildning. Det innebär att förskolan är stängd hela dagen. Om ert barn behöver barnomsorg de dagar det inträffar, kontaktar ni Solweig Sjöblom på Solweig.sjoblom@raoulwallenbergskolan.se senast 2 veckor innan aktuellt datum.

Kontaktpersoner

Förskolechef: Ingela Svanberg Walker ingela.svanbergwalker@raoulwallenbergskolan.se  , mobilnr: 070-755 11 95

Platsansvarig förskolan: Solweig.sjoblom@raoulwallenbergskolan.se, mobilnr: 070-091 94 13

Intagningsregler RWF Skokloster

Ansökan till förskolan görs via vår hemsida. Klicka på länken för att ta del av våra antagningsregler:  rws-forskolors-rutin-for-kohantering-161005

Rutiner kring klagomålshantering

Klagomål på utbildningen från kund kan lämnas skriftligt eller muntligt. Du finner våra rutiner för klagomålsrutiner här:

rws-forskolors-rutiner-for-klagomalshantering-160930

Föräldrar är alltid välkomna att kontakta förskolechef  på ingela.svanbergwalker@raoulwallenberskolan.se

Uppsägning av förskoleplats

Vi följer Håbo kommuns regler, tryck på länken bredvid så kommer du in på Håbos reglemente.

http://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-och-barnomsorg/ansoka-och-saga-upp-plats.html