RWF Skokloster

 • En fantastisk Raoul Wallenbergare
  Ilse Carlberg Visbeek

  Med sin medkänsla och ärlighet är hon en god förebild för sina kamrater. Hon är väldigt hjälpsam och sprider kärlek...
  Läs mer om Ilse Carlberg Visbeek

 • 2019-03-29 - RWF Skokloster

  Matematik är inte bara rutiga räkneböcker och kluriga tal, det kan också vara färger, former, sång och lek

  Förskolans 2 åringar arbetar nu med lägesord, antal och grundfärgerna. Tillsammans med barnen utforskar vi och leker fram ett intresse för färg och matematik.

  På samlingen tog vi hjälp av Babblarna för att träna lägesord barnen fick hjälpa Doddo, Bobbo och Dadda framför, i och bakom stolen. Genom riset utforskar vi volym och mängd.

  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
  Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta (Lpfö 18 )

  2018-11-04 - RWF Skokloster

  Snick och Snack i Kungaskogen - ett värdegrundsarbete i förskolan

  Förskolans 4-åringar arbetar med värdegrundsarbete genom boken Snick och Snack i Kungaskogen. Många och fina diskussioner om vänskap och hur man är en bra kompis får vi till med detta material.

  2018-10-26 - RWF Skokloster

  FN-dagen den 24 oktober

  Förskolan jobbar med FN och barnkonventionen under denna vecka. Idag firade vi FN-dagen på kvällen med våra 4-5 åringar tillsammans med deras familjer. Familjerna tog med sig en varsin maträtt eller efterrätt från olika länder och det blev en underbar buffé som alla njöt av.

  Lpfö 98/10

  Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning

  Känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer

  2018-10-14 - RWF Skokloster

  Vecka med brandtema

  Det har varit en spännande vecka med mycket aktiviteter som berört ämnet brand. Barnen fick träffa Kjell och Sverker och brandbilen. De berättade om hur viktigt det var att ha fungerande brandvarnare i sina hem. Barnen fick i hemläxa att se hur många brandvarnare de hade i sina hem. Dagen efter fick de berätta hur många de hade. Sedan målade de eld och en brandbil som de fick färglägga.Vi tittade på film om hur man ska göra om det börjar brinna och även en film ”första hjälpen”hur man gör om man får en brännskada. Idag hade vi brandövning med brandlarmet på och det gick bra. Alla visste precis vad de skulle göra.  De fick även färglägga i sina fina böcker som de fick av brandmännen. 

   

  2018-10-08 - RWF Skokloster

  Skogsbesök med Kanin och Igelkott

  Idag blev vi sugna på att gå till skogen igen! Vi gick en lång promenad och hittade grenar att klättra över och stenar att bestiga. Många fina svampar och kottar. Bakom en sten satt Kanin och Igelkott och lurade på oss, dom hade med sig ett uppdragskort med matematikuppdrag. Vi skulle hitta olika antal av stenar, kottar, pinnar, löv och blomma. Vi klarade det tillsammans! 

   

   

  Lpfö98/10: 

  Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö 

  Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära 

  Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 

  Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande 

  Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring 

  Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp 

  Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

  2018-09-28 - RWF Skokloster

  Hur mycket är egentligen 1 liter!

  Idag efter lunchen utforskade vi hur mycket 1 liter är!  Vi prövade att hälla mjölken i olika saker. Det blev många diskussioner om mjölken skulle få plats eller inte och vad gör du Pia? Får man verkligen hälla så det svämmar över? Ja när vi gör experiment eller utforskar tillsammans så får jag det, inte annars, svarade Pia! 

   

  Lpfö 98/10: 

  Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära 

  Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 

  Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 

  Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring 

  Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar 

  Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

  2018-09-21 - RWF Skokloster

  Hälsovecka på förskolan

  Vi fortsätter med hälsoveckan. Idag började vi med uppvärmning med dans och sen sprang vi ett lopp runt förskolan och alla hejade på!Efter loppet fick vi en härlig smoothie och bananbitar och lite goda äppelskivor.

  Lpfö 98/10

  Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande

  2018-09-19 - RWF Skokloster

  Snick och Snack

  I dag började vi läsa boken om vännerna Snick och Snack, vännerna i Kungaskogen bygger en koja. 

  Boken handlar om två kompisar, ekorren Snick och igelkotten Snack som får nya kompisar när de ska bygga en koja. Under tiden bygget pågår utökas vänskapskretsen till 6 nya kompisar.

   Sagans huvudtema är ”att vara en schysst och en bra kompis”. 

  ”Vännerna i Kungaskogen” är en värdegrundande sagobok med mycket empati. 

  Vi kommer att använda oss av bokens innehåll under vårt arbete under hösten och våren och som där av kommer att vara  en grund i våra aktiviteter under dagarna här på förskolan.

   Idag ritade Snick och Snack en ritning till sin koja och barnen fick sedan göra sin egna ritning till  sin koja. Ska bli så spännande att se vad vi hittar på tillsammans med barnen.

   

  Lpfö 98/10 

  Utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar 

  Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra 

  Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den 

  Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation 

  Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa 

  Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

  2018-08-31 - RWF Skokloster

  Raoul Wallenbergdagen

  Idag har vi sjungit för att hedra Raoul Wallenberg. Vi har också satt upp våra handtryck på väggen runt våra ledord och som nu bildar ett vackert hjärta.

   

  Lpfö 98/10  

  • Utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar 
  • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra 
  • Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning 
  • Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den 
  • Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 
  • Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler 
  • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv 
  • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
  2018-08-16 - RWF Skokloster

  Inskolning på gång!

  Denna vecka har vi inskolning av våra nya barn. Välkomna allihop till ett nytt och inspirerande år!

  2018-06-27 - RWF Skokloster

  Rimlekar

  Idag hade vi rimlekar i samlingen. Vi ljudade och klappade orden för att höra hur många stavelser vi hörde och det underlättade att hitta rimordet vi sökte.

   Lpfö 98/10

  Eleverna  

  Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande 

  Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära 

  Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 

  Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld 

  Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 

  Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner 

  Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring 

  Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp 

  Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

   

  2018-06-08 - RWF Skokloster

  Fjärilsprojekt

  Idag så fortsatte vi arbeta med fjärils projektet. Barnen fick måla sina händer och la händerna på pappret. Så fina fjärilar det blev!

  Lpfö 98/10 

  Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

  Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

  2018-05-27 - RWF Skokloster

  Fjärilen - från larv till puppa

  Intresset för våra fjärilar är stort hos barnen. Vi har följt fjärilens livscykel från larv till puppa, och till slut vackra tistelfjärilar. Vi har läst sagan om ”Den mycket hungriga larven”. Nu håller vi på att tillverka egna fjärilar, och en stor naturtavla där fjärilarna ska få samsas med diverse småkryp och vårblommor. Vi samarbetar, och genom att samarbeta kan man åstadkomma storverk!😊

  Lpfö98/10

  Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

  Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

  Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

  Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande

  Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

  Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

   

  2018-05-18 - RWF Skokloster

  Känseltema på förskolans dag

  Igår var det Förskolans dag och vi anordnade en hinderbana med känseltema för barnen. Hur känns garn, mossa, stenar, bomull m.m under fötterna?

   

  Lpfö 98/10 

  Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära 

  Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 

  Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande

  2018-05-13 - RWF Skokloster

  Veckans experiment - skapa en lavalampa

  Dagens experiment på förskolan var att göra en lavalampa. Vi visade en film ” Hur man gör en lavalampa ”. Vi använde oss av vatten, karamellfärg, olja och brustablett. Först hände det ingenting men sen började det bubbla för fullt.

  Lpfö 98/10

  Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

  Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar

  Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

   

  2018-05-06 - RWF Skokloster

  Haren kommer på besök

  Idag på samlingen kom haren på besök. Han berättade att han var så hungrig och undrade om barnen ville hjälpa honom att så krasse att ha på smörgåsen. Han frågade om barnen hade någon aning vad som behövs när man ska så. De kom fram till att det behövs jord, vatten, frön och solljus. Vi hjälptes åt att så tillsammans med haren och nu väntar vi med spänning på att det ska gro. 

   

  Lpfö 98/10 

  Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära 

  Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 

  Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 

  Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen 

  Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

  2018-04-29 - RWF Skokloster

  Bockarna Bruse

  Barnen på avdelning Grodan har jobbat med olika tekniker för att göra en film om Bockarna Bruse. 

  Vi har använt kuben och projektorn för att göra en skuggteater. Barnen har delats in i grupper och alla har fått agera med skuggfigurer och filmat själva.

  De har skapat figurerna och rekvisita och fotat sina karaktärer sekvensvis och sjungit in sången om Bockarna som vi har lagt ner i appen iMovie så att det har blivit film.

  Vi har använt appen GreenScreen Live där barnen har agerat själva och blivit filmade. På bilden med greenscreen är det inga barn utan vi har fotat figurerna som vi har skapat.

   

  Lpfö  98/10

   Utvecklar sin identitet och känner trygg i den

  Utvecklar si nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

  Utvecklar sin självständighet och tillit till sin egen förmåga

  Utvecklar sin skapelse förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

  Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar 

  Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

   

  2018-04-22 - RWF Skokloster

  Kycklingar på besök

  Idag kom vår fina kökspersonal Lena på besök. Hon hade med sig tio små kycklingar från sin gård. Barnen fick gå in några åt gången och titta, klappa och hålla. Barnen var så otroligt försiktiga och visade stor respekt för kycklingarna! Stort tack till Lena som förgyllde barnens dag.

   

   

  Lpfö 98/10  Förskolan ska lära barnen:

  • Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö 
  • Utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära 
  • Utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler 
  • Utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
  2018-04-16 - RWF Skokloster

  Använda tärning

  Idag på samlingen kom Grodan och gjorde oss sällskap. Han hade hittat något stort blått som han gärna ville visa oss. Men han behövde lite hjälp, han visste inte vad det var för något! Men barnen kunde hjälpa honom. Många barn visste att det var en tärning, och de visste också att man kunde använda den när man spelade spel.

  Vi använde tärningen till att göra ”matte-uppdrag”. Man fick slå tärningen, och sedan var uppdraget att hämta lika många föremål som tärningen visade.

  Vi försökte också hitta rätt siffra till antalet föremål.

  I morgon fortsätter vi så att alla barn får prova på att slå tärningen!

   

  Lpfö 98/10  

  Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära 

  Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 

  Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring

   

  2018-03-25 - RWF Skokloster

  Experiment på förskolan

  I fredagens experiment använde vi en tallrik, oregano och en ballong. Vad händer när man gnuggar en ballong mot håret och sen sätter man ballongen ovanför tallriken där vi har kryddor?

   

  Lpfö 98/10 :

  Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap 

  Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar 

  Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

   

  2018-03-16 - RWF Skokloster

  Kråkan

  Den här veckan fortsätter vi arbeta med ”kråkan” några av barnen har målat sina kråkor de gjort i lera och nu har vi också börjat med kråkan som ska göras av papier mache. Vi beräknar att kråkan kommer att ta någon veckor att tillverka då den måste torka mellan de olikaI varven. I vårt kråkprojekt får barnen möjlighet att prova på olika material och skapande teknik.

  Lpfö 98/10:

  • Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den
  • Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
  • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
  • Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
  • Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
  • Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar

   

  2018-03-09 - RWF Skokloster

  Balansgång

  Tillsammans byggde vi en lååång balansgång där barnen kunde leka tillsammans alla på en gång. Barnen var modiga som hoppade, gick baklänges och framlänges.

  Lpfö 98/10:

  Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

   

  2018-03-04 - RWF Skokloster

  Geometri på förskolan

  Då det var för kallt att gå ut på förmiddagen så arbetade vi med matematik, geometri. Barnen fick känna på en form och berätta hur den känns och hur många sidor den har. Vi sjöng även en geometri sång.

  Lpfö 98/10

  Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 

  Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp 

  Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

  2018-02-26 - RWF Skokloster

  Ärlighet - ett av våra ledord

  Nu har vi hängt upp vår skylt med månadens ledord ”ärlighet”. Den skapades av kottar som barnen plockade för några veckor sedan och som legat på tork. Barnen har limmat fast kottarna och målat varje bokstav i  en noga utvald färg.

   

  Lpfö 98/10:

   Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö 

  Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande 

  Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den 

  Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 

  Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler 

  Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 

  Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner 

  Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen 

  Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap 

  Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

  2018-02-16 - RWF Skokloster

  Grodan rimmar!

  Idag har Grodan hälsat på oss på samlingen igen. Den här gången hade han med sig en fin liten grön ask. I asken låg det en massa rimkort. Grodan berättade att han tycker om att rimma, och därför ville han gärna rimma tillsammans med oss på Humlan!  Han berättade också att han var trött på att ligga i en påse på samlingshyllan, så vi lovade att göra i ordning en säng till honom. En rosa säng skulle han ha, tyckte någon. Barnen hjälptes åt att måla sängen. Nu måste vi bara fixa en madrass, en kudde och ett täcke till honom så att han får det gosigt i sin säng. Grodan har också lärt oss en ny rolig sång!

  Lpfö 98/10  säger att förskolan ska arbeta så att barnen

  • Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära 
  • Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande
  • Utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra                                                                                                                                                                                                                                

   

  2018-02-04 - RWF Skokloster

  Kråkprojektet

  Idag har vi fortsatt med vårt Kråkprojekt.Barnen fick måla kråkor och vilka konstnärer vi har!

  Efter lunch läste vi boken ”Mormors lilla kråka” som handlade om en liten kråkunge som fick flytta in hos en mormor. Hela sagan var på rim.

   

  Lpfö 98/10:

  Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den 

  Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära 

  Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 

  Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 

  Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner 

  Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama 

  Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen 

  Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

  2018-01-26 - RWF Skokloster

  Förintelsedagen/Raoul Wallenbergdagen

  Idag uppmärksammade alla på Raoul Wallenbergskolan och förskolan tillsammans Förintelsens minnesdag. Alla barn hade målat  varsin ljuslykta som vi formade till ett stort hjärta på skolgården. Vår rektor Lena höll ett kort tal om Raoul Wallenbergs mod, handlingskraft, ärlighet och medkänsla. Förskolebarnen sjöng en sång om vänskap.

   

  Lpfö 98/10  Förskolan ansvarar för att barnen

  Utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar 

  Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra 

  Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning 

  Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande

   

  2018-01-20 - RWF Skokloster

  Djursånger på förskolan

  Före lunchen på avdelning Myran sjöng vi om alla djuren som barnen själva fick välja. Barnen tyckte det var väldigt roligt. 

   

  Lpfö 98/10: Förskolan ska arbeta för att barnen

    

  Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

  Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 

  Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

  2017-12-21 - RWF Skokloster

  Tomteverkstad på förskolan

  Idag hade vi tomteverkstad. Barnen fick göra en snögubbe, ren och tomte. Det var full aktivet på barnen

   

  Lpfö 98/10 

   

  Förskolan ska tillse att barnen utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

  2017-12-15 - RWF Skokloster

  Colour in English

  I onsdags tränade vi på färger på engelska! Barnen är verkligen duktiga!

   Lpfö 98/10 säger att förskolan ska tillse att barnen utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

  2017-12-10 - RWF Skokloster

  Vi firar Nobeldagen på förskolan

  Snart är det dax. Spänningen stiger med väntan på ärade gäster och kungaparet. Vilken dag! Fina gäster, god mat, klassisk musik, underbar stämning och trevlig samvaro under första delen av Nobelmiddagen.

  Andra delen av Nobelmiddagen förärades av drottningen och kungen, vilka delade ut medaljer och guldpengar till de som blev nominerade för sina insatser (fredspriset, medicin, litteratur och kemi).

  2017-12-03 - RWF Skokloster

  Förskolan experimenterar

  Dagens experiment! För att förklara detta med ytspänning då barnen inte kan se det osynliga ”täcket” på vattenytan så prövade vi detta idag. Vi täckte vattnet med kanel och kanelen flyter på ytan. Kanelen följer även med fingret som sticks ner i vattnet. ”Täcket” (kanelen) omringar fingret och vi kan stoppa ner vårt finger och det blir inte blöt, magiskt! Men när vi hällde en droppe diskmedel i så sjönk kanelen och fingret blev blött när det stoppades i!

  Lpfö 98/10 säger att förskolan ska tillse att barnen:

  • Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap
  • Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

   

  2017-11-26 - RWF Skokloster

  Nobel projekt

  Den här veckan har vi påbörjat ett nytt projekt om Alfred Nobel. Solweig introducerade genom att berätta om hans liv. Vi såg också en liten film som berättade om hans livsverk, dynamiten.

  Björnarna hjälpte till genom att klippa, skriva och klistra till vår projekttavla.

  Förskolans läroplan Lpfö 98/10:

  •  Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra 
  • Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära 
  • Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 
  • Känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer 
  • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv 
  • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 
  • Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner 
  • Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa
  2017-11-19 - RWF Skokloster

  Prepositioner i förskolan

  Idag efter maten så tränade vi på prepositioner med hjälp av igelkotten Snack och en liten stol. Barnen kunde detta jättebra!

   

  Lpfö 98/16 säger att förskolan ska tillse att barnen utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid
  och förändring.

  2017-11-12 - RWF Skokloster

  Vi läser Guldlock

  I fredags läste vi om Guldlock och björnarna. Barnen fyllde i alla luckor där berättaren blev tyst! De kan verkligen denna saga.

  Lpfö 98/10 säger att förskolan ska arbeta för att barnen

  Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

  Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

  2017-10-15 - RWF Skokloster

  Koltrastar av strumpor

  Idag har vi skapat våra koltrastar. Vi klippte ut ögon och näbb som vi klistrade fast på våra svarta och bruna strumpor. De blev jätte fina, barnen var så stolta över sin handlingskraft. 

   

   Lpfö 98/10 :

  Förskolan ska tillse att barnen

  Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

   

  Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den

   

  Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

   

  Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande

   

  2017-10-03 - RWF Skokloster

  Brandbilen kom på besök

  Idag har vi haft brandövning och brandmannen Jespher kom på besök med brandbilen.

  Jespher berättade om vad som finns i en brandbil. Efter fick barnen sitta i brandbilen.

  Lpfö98/10 säger att förskolebarnen ska tränas i

  • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
  • Sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.
  • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.
  • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
  2017-09-24 - RWF Skokloster

  I sagans förtrollade värld kan vad som helst hända.

  På samlingen denna vecka har vi på Humlan läst och berättat sagan om ”Guldlock och de tre björnarna”. Barnen har visat stort intresse, och varit aktiva, berättat och kunnat återge händelserna i sagan. I slutet av veckan förvandlade några av barnen på eget initiativ hemvrån till björnarnas hus och lekte sagan tillsammans!

  Ur förskolans läroplan, Lpfö 98/2010:

  ”Förskolan ska sträva efter att varje barn

  – utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

  – utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa”

  2017-09-17 - RWF Skokloster

  De afrikanska snäckorna har fått ungar

  Våra afrikanska jätte snäckor har fått ungar. 

   

  Lpfö98/10 säger att barnen  i förskolan ska: 

   

  Utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

  2017-09-10 - RWF Skokloster

  Medkänsla

  Ibland behövs en extra liten kram från en kompis.

  Förskolans läroplan , Lpfö98 säger att:

  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
  öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra,
  Förståelse att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

  2017-09-01 - RWF Skokloster

  Förskolan bygger

  -Jag har byggt en stad, berättar ett barn (4 år). Här bor det många!

  Läroplanen, Lpfö 98/10 säger att:

  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

   

  2017-08-27 - RWF Skokloster

  Matematik i naturen

  Denna vecka har Humlorna varit ute i skogen och hittat på en massa roliga saker. En dag fick barnen i uppdrag att leta rätt på olika naturföremål; en blomma, två stenar, tre blad, fyra kottar och fem pinnar. De fick samarbeta två och två för att leta föremålen. Sedan hjälptes vi åt att lägga dem vid rätt siffra och bild. Vi tränade också på att räkna på engelska; one, two, three, four, five…”

  Våra nya vänner Kanin och Igelkott hjälpte oss!

  Läroplanen säger att förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
  2017-06-16 - RWF Skokloster

  Humlorna rimmar

  Under några veckor har vi lekt med rimord på olika sätt inne på Humlan. Vi har sjungit, gjort rim och ramsor och läst sagor på rim. Barnen har blivit mästare på att rimma.

  !

  ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” (Ur förskolans läroplan, Lpfö 98/2010)

  2017-06-11 - RWF Skokloster

  Fjärilens livscykel

  Barnen har gjort fjärilens livscykel av olika sorters pasta och ris och sedan målat dem.

  Lpfö 98/10

  Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

  Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

  2017-06-02 - RWF Skokloster

  Bondgården

  Vi har pratat om bondgårdens alla djur och hur en bondgård fungerar. Barnen har själva fått skapat en egen bondgård. Det har varit spännande och roligt.

  Läroplanen Lpfö98:
  Förskolan ska arbeta för att barnen:

  Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

  Utvecklar sin förståelse för naturkunskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

  2017-05-24 - RWF Skokloster

  Myrornas motorväg upptäcks av Humlorna

  Barnen på avdelning Humlorna upptäcker myrornas ”motorväg” och har intressanta diskussioner kring myrorna.

  Läroplanen Lpfö98:
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

  2017-05-21 - RWF Skokloster

  Förskolans dag

  Vi firade Förskolans dag med buller och bong! Vi började dagen med sångsamling i sandlådan därefter sprang barnen Bamse-loppet. Sedan kom Pippi Långstrump förbi på sin häst och bjöd på glass. Barnen fick också träffa två lammungar från Uddens Sjögård. Fjärilarna som vi följt från larv till utvecklad fjäril släpptes ut i det fria denna dag.
  På eftermiddagen kom alla föräldrar och hade picknick i det gröna. Tack alla ni som gjorde denna dag så bra!

  ”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet” Lpfö98/16

  2017-05-06 - RWF Skokloster

  Förskolan planterar

  Den här veckan har barnen på avdelning Myrorna planterat på vår gård.

  Läroplanen Lpfö 98/10 säger:
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

  2017-05-03 - RWF Skokloster

  Förskolans nya vänner

  Vi har fått nya vänner på förskolan. Det är fjärilslarver som ska bli till fjärilar. Barnen tycker att det ska bli spännande se hur de förvandlas till fjärilar.

  Läroplanen, Lpfö 98/10 säger att förskolan ska tillse att barnen

  utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

  2017-04-07 - RWF Skokloster

  Naturvetenskap - vad flyter?

  En apelsin flyter på vattnet! Kan vi få en enkrona att ligga kvar på apelsinen?

   

  Läroplanen Lpfö 98/10: 

  utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

   

  2017-04-02 - RWF Skokloster

  Våra Humlor på upptäcksfärd i naturen

  Denna vecka har Humlorna har varit ute på jakt efter vårtecken och annat spännande ute i naturen. Vi såg blåsippor, en mask och en massa rådjursbajs! Vi kunde också höra en massa fågelläten: hackspetten som hackade med näbben i träden, skogsduvan och talgoxen som sjöng för oss. Men var är fåglarna någonstans? Barnen lyssnade, spanade och resonerade med varandra. Till slut fick vi syn på både hackspetten och duvan!

  Läroplanen säger att:

  Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap (Lfpö98)
  2017-03-26 - RWF Skokloster

  Rocka sockorna

  I tisdags var det ”Rocka sockardagen” och det firade vi med att ha olika strumpor på oss.

  Förskolans läroplan, Lpfö  98/10 säger att förskolan ska verka för att barnen får

  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

  2017-03-17 - RWF Skokloster

  Vatten experiment

  Den här veckan har barnen på Humlan  arbetat med olika typer av experiment och skapande inom vårt pågående vattentema. Vi har bl.a fryst in färgat vatten till små iskuber som vi sedan målade med. Några av barnen kom på att man kunde måla på de pappersservetter som vi tagit fram för att torka oss på. Det gav spännande effekter när färgerna sögs upp och flöt ihop på servetten!

  Vi har också målat vått-i-vått med blå vattenfärg på blött växtpapper. En ny måleriupplevelse!

  Läroplanen säger att:

  Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. (Lpö 98)

   

  2017-02-19 - RWF Skokloster

  Kan man göra egen is?

  Kan man göra is?

  Som en del av vårt vattentema har Humlorna denna vecka undersökt snö och is och dess egenskaper.

  Hur känns snön? Hur ser den ut/vilken färg? Hur luktar den? Hur smakar den?

  Vi har också provat om man kan ”göra” is av vatten. Barnen fick hälla färgat vatten i formar i olika storlekar. Eftersom det var plusgrader ute fick vi stoppa in formarna i frysen.

  Efter ett par dagar tog vi ut formarna ur frysen och tog med dem ut på gården. Vad hade hänt?

  Jo, det hade ju faktiskt blivit is. Fina ”isklossar” som man kunde bygga med!

  Läroplanen Lpfö 98/2010 säger att :

  ”Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

  2017-02-14 - RWF Skokloster

  Alla hjärtans dag

  Idag gjorde våra förskolebarn fina hjärtan till någon de tyckte om.

  2017-02-10 - RWF Skokloster

  Vad händer med såpbubblorna på vintern?

  Den här veckan fick våra förskolebarn undersöka vad som händer med såpbubblorna när det är kallt ute på vintern. Väldigt spännande om de ska frysa till is, gå sönder eller bara bete sig som vanliga såpbubblor.

  Läroplanen (LpFö) säger att:

  Förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur sitt samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

  2017-02-03 - RWF Skokloster

  Vad är densitet för något?

  På förskolan fick barnen, med hjälp av olika leksaker, kolla flyta och sjunka (densitet). Barnen gissade om deras leksak skulle sjunka eller flyta innan de la ner den i vattnet. Detta var ett uppskattat experiment.

  densitet

  Läroplanen (LpFö)säger att barnen ska

  få utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap, 

  2017-01-27 - RWF Skokloster

  Vår plantering i PET flaska

  Under vecka 4 har Björnarna gjort sin egen blomkruka av en petflaska och wettexduk. Citron- och mandarinkärnor har satts ner i jorden. Nu är det bara vänta och se………….blomkruka-av-pet-flaska

  Läroplanen säger att:

  ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra”. Lpfö98/10

  2017-01-22 - RWF Skokloster

  Våra afrikanska jättesnäckor

  Ett av barnen på förskolan håller en våra afrikanska jätte snäckor i handen. Snäckorna köpte vi in i början på hösten, då var de små och jättesöta. Barnen har fått ta hand om snäckorna, ge dem mat och hålla rent i boet. Det har de gjort på ett mycket bra sätt så nu har snäckorna vuxit till sig och blivit gigantiska.

  Snart ska vi ge oss på fjärilsuppfödning också tänkte vi.

  afrikansk-snacka

   

  Läroplanen säger:

  Barnen på förskolan ska  utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

  2017-01-15 - RWF Skokloster

  Nu är glada julen slut, slut, slut .........

  Den här veckan dansade förskolebarnen ut julen. Nu ser vi framåt mot ljusare tider och en snar vår.

  dansar-ut-julen

  Läroplanen säger:

  …. barnen känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.

  2016-12-18 - RWF Skokloster

  Jullyktor

  Vi på Myran har julpysslat och gjort fina ljuslyktor. Det var mycket uppskattat av barnen.

  myrorna-julpyssel

  Läroplanen säger  att:

  Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande  

                                                                         Lpfö 98/2010

   

  2016-12-08 - RWF Skokloster

  Hur många kullerbyttor hinner vi på en minut?

  I år har Grodorna en adventskalender med QR-koder I dagens lucka var det en kod med uppdrag att man skulle se hur många kullerbyttor man kan göra på en minut. Vi hade ett timglas med en minut till vår hjälp när vi räknade. Vi gjorde ett stapeldiagram av antalet kullerbyttor sen.

   

  Läroplanen säger att förskolan ska verka för att barnen ska

  ”utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.” Lpfö 98/10

  2016-12-02 - RWF Skokloster

  Vi använder TAKK

  Denna vecka har Humlor och Myror börjat träna luciasånger. I vår julpåse finns det många fina och roliga saker som vi pratar och sjunger om. Vi använder oss också av tecken (TAKK) till vissa av sångerna.

  Läroplanen säger:

  ”Förskolan ska sträva efter att varje barn

  -utvecklar sin skapande förmåga att förmedla uppleverser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama.”

  ”Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper, från en generation till nästa.”

  Lpfö98/2010

  2016-11-27 - RWF Skokloster

  Björnarna läser

  Björnarna uppmärksammade Nationella läsdagen och åkte buss till biblioteket i Bålsta. Där tog bibliotekarie Christina Norén emot oss och hon berättade vad man gör på ett bibliotek. Vi avslutade med att låna hem en varsin bok till förskolan. Björnarna har också under veckan fått tagit med sig sin favoritbok hemifrån som vi läst och diskuterat i Björngruppen.

  buss-utflykt

  Läroplanen säger:

  ”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftliga världen.” Lpfö98/10

  2016-11-18 - RWF Skokloster

  Spindelkul bland Humlorna

  spindlar

  Vi har precis startat ett litet spindelprojekt tillsammans med barnen på Humlan.                                                                                              För ett par veckor sedan hade vi ”spindelinvasion” på förskolans ytterdörr, och många av barnen var otroligt nyfikna och intresserade av spindlarna. Såklart måste vi ta tillvara deras intresse och ”forska” lite om spindlar!

  Vi tittade tillsammans på bilder av spindlar och på våra låtsasspindlar. Hur såg spindeln ut? Vi räknade och jämförde: Hur många ben har spindeln? Hur många ben har vi?

  ”En, två tre, fyra, fem, sex, sju, åtta! Åtta ben har spindeln!”

  ”En, två. Jag har två!

  Vi har gjort egna små spindlar med hjälp av tum-och pekfingeravtryck.  Sedan gällde det att räkna så att spindeln fick åtta ben också!

  Läroplanen säger att

  ”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

  Arbetslaget ska
  • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap……

  Lpfö 98/2010

  2016-11-12 - RWF Skokloster

  Snö blir till vatten

   

  img_2854

  Nu har äntligen snön kommit och idag tog förskolebarnen in snö från gården och kände på hur kall den var. Vi lät snön smälta och vips var det vatten! Vi diskuterade hur det hade gått till och hur is och snö förvandlas till vatten.

  Läroplanen säger att: 

  ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra” Lpfö98/10

  2016-11-07 - RWF Skokloster

  Räkna på fingrarna

  Barnen visualiserar olika siffror med hjälp av fingrarna på sina fotograferade händer .

  handsiffror

  Läroplanen säger att:

  Förskolan ska sträva efter att varje barn                                                                                                                                           ”utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp”

  2016-11-02 - RWF Skokloster

  Vem är jag?

  jag

  Några av våra förskolebarn har arbetat med att fotografera sin ögon, gjort tavlor av dem och sedan tittat på om de känner igen varandra bara genom att se varandras ögon. Spännande, man brukar ju säga att ögonen är själens spegel.

  Läroplanen säger

  Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Lpöf98/10

  2016-10-23 - RWF Skokloster

  Höstlöv

  Barnen på avdelningen Humlan skapar vackra höstbilder med hjälp av höstlöv och målarfärg.

  img_0089

  Läroplanen säger att  förskolan skall sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla
  upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer
  som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera
  med hjälp av olika tekniker, material och redskap (Lpfö98)

  2016-10-16 - RWF Skokloster

  Veckans experiment

  img_2635Ett glas fylldes med ättikssprit sedan lade vi i ägget i glaset. Vi väntade I tre dagar och sen såg vi se vad som hänt!

  Äggskalet var borta och vi kunde se äggulan inuti ägget! Vilket trolleri! Barnen fick känna på ägget och de tyckte det kändes som  en ”mjuk boll”.

  Läroplanen säger: 

  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter , djur samt enklare kemiska processer och fysikaliska fenomen. (Lpfö98)

  2016-10-08 - RWF Skokloster

  Barnen bygger och skapar

  Våra förskolebarn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

  teknik

  2016-10-01 - RWF Skokloster

  Skapande verksamhet på förskolan

  ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” (Lpfö 98/10)

  Här skapar våra minsta förskolebarn med vattenfärg. Kanske är det röda höstlöv?IMG_1715

  2016-09-25 - RWF Skokloster

  Humlorna utforskar skogen

  I skogen kan man lära sig mycket. Våra Humlor på väg ut för olika kompisövningar.

  IMG_8601

  2016-09-18 - RWF Skokloster

  Motsatsord

  I skogen kan man lära sig mycket…
  Vi har pratat om motsatser och motsatsord. I skogen finns små och stora kottar, tjocka och tunna pinnar, långa och korta pinnar, höga träd och låga träd.
  Vi har också jämfört: Vilken pinne är längst? Vilken är kortast? Större än, mindre än osv.

  Pinnar

  2016-09-11 - RWF Skokloster

  Våra fem sinnen

  Vi har pratat om våra fem sinnen denna veckan. N är vi gick vi ut till skogen i tisdags så pratade vi om sinnet känsel! Barnen fick stoppa ner handen i en påse och känna om det var hårt eller mjukt och sedan gå och hämta ett likadant föremål i skogen! Det var lite svårt ibland!
  På onsdagen tog vi med ett stort papper ut till skogen och tillsammans så gjorde vi ett porträtt av saker från naturen, och pratade igen om vilka sinnen vi har och har vi några sinnen i ansiktet?

  2016-08-18 - RWF Skokloster

  Välkomna tillbaka

  Välkomna tillbaka efter sommaruppehållet. Äntligen fylls våra förskolelokaler återigen av glada barn, det är härligt att se!

  2016-07-07 - RWF Skokloster

  Trevlig sommar!

  Tack för den här terminen, önskar stora och små en underbar sommarledighet.
  Välkomna tillbaka i höst!

  2016-06-22 - RWF Skokloster

  Sommarfest

  Björnarna på förskolan ville så gärna ordna en sommarfest för alla kompisarna.
  Barns inflytande och delaktighet är en viktig del i förskolan.
  Vi önskar alla en fin sommar och längtar att vi ses efter en skön ledighet.
  Glad Sommar önskar stora och små på RWF.

  2016-06-21 - RWF Skokloster

  Samarbetsövningar

  Här har Grodorna samarbetsövningar, det var full fokus på uppdraget!

  2016-05-30 - RWF Skokloster

  Vattenlek!

  Det är roligt att utforska med vatten, här möts några kompisar i en vattenlek!

  2016-05-20 - RWF Skokloster

  Musikal

  Våra underbara 6 åringar gjorde ett fantastiskt framträdande tillsammans med andra förskolor i Bålsta.

  2016-05-10 - RWF Skokloster

  Lek på gården

  Här leker vi affär, välkommen kompis och handla hos oss!

  2016-04-15 - RWF Skokloster

  Äntligen är våren här!

  Tar tillfället att leka Bockarna Bruse på väg hem från vår härliga vårpromenad!

  2016-04-07 - RWF Skokloster

  Förskolebarnen

  Vilket härlig barngrupp vi har på vår fina förskola, många goa kompisar!

  2016-03-31 - RWF Skokloster

  Sångsamling

  Förskolan har sångsamling som avslutades med fika, vi tackade av Kerstin som går i pension idag!

  2016-03-16 - RWF Skokloster

  utelek

  Stora och små kompisar som leker tillsammans på gården, det är roligt att skyffla sand och och göra geggamoja.

  2016-03-02 - RWF Skokloster

  Utepedagogik

  Förskolebarnen går ut på en sifferpromenad, ett roligt sätt att lära sig matematik på!

  2016-02-17 - RWF Skokloster

  Härligt med Snö!

  Fantasi och kreativitet, Busstur till fjällen:)

  2016-01-28 - RWF Skokloster

  Internationella minnesdagen

  Våra förskolebarn har målat fina lyktor som formades till ett hjärta för att hedra förintelsens offer.
  Sedan 1999 har det varit en nationell minnesdag.

  2016-01-15 - RWF Skokloster

  Bockarna Bruse

  Samling med Bockarna Bruse, barnen tycker det är jätte roligt!

  2016-01-04 - RWF Skokloster

  Varmt välkomna gamla och nya barn efter julledigheten!

  Hoppas att ni alla haft ett riktigt härligt jullov och att ni är laddade för en ny termin full av lustfyllt lärande!

  2015-12-18 - RWF Skokloster

  Julbord!

  Idag serverades julmat och vi passade på att duka till långbord.

  2015-12-04 - RWF Skokloster

  Utematematik!

  Här arbetar vi med siffror och tar tillvara på material från naturen.

  2015-11-25 - RWF Skokloster

  Självporträtt

  2015-11-13 - RWF Skokloster

  Spelglädje!

  Förskolans egna band, här har vi trummisarna i bandet!

  2015-10-28 - RWF Skokloster

  Temaarbete!

  Vi tar tillvara på material från naturen, här är ett första steg i vårt projekt Jag och min familj!

  2015-10-23 - RWF Skokloster

  Projektarbete

  Vi tycker om att vara ute och arbeta med projekt!

  2015-10-15 - RWF Skokloster

  Skapande utomhus

  Det är alltid kul att skapa tillsammans!

  2015-10-09 - RWF Skokloster

  En härlig dag i parken!

  Vilka härliga dagar vi har som får vara ute och springa och leka tillsammans, denna gång gick vi till parken.

  2015-10-02 - RWF Skokloster

  Skapande

  Härligt att använda både händer och pensel när vi målar!

  2015-10-02 - RWF Skokloster

  Bygg och konstruktion

  Här bygger och konstruerar barnen tillsammans i vår fina miljö på förskolan!

  2015-09-18 - RWF Skokloster

  Uteverksamhet

  Här är vår kompis Ludde (gosedjur) med på vår utedag!

  2015-09-18 - RWF Skokloster

  Liten som stor

  För oss på förskolan och skolan är det en självklarhet att barn och elever ska kunna mötas i olika situationer. Här kan ni se ett möte med ett av våra yngsta barn på förskolan och en av våra äldsta elever på skolan. Gemenskap är något som är viktigt för att skapa trygga och stimulerande lärandemiljöer.

  Mars15 029Påsklovsmys 001

  2015-09-18 - RWF Skokloster

  Härliga barngrupper!

  Våra små kompisar i gruppen Myrorna är i fullgång med att bekanta sig med varandra, oss pedagoger och miljön. Dagen startar upp med en liten sångsamling och sedan går vi ut på vår härliga gård, vi leker och utforskar vår utemiljö, gungar och cyklar och träffar alla kompisar.
  Våra bärbuskar är fulla med röda och svarta vinbär som barnen plockar och mumsar på.

  Gruppen Grodorna arbetar med projektet Lilla hunden Ludde som är ett gosedjur som följer med den dagliga skogsturen, han vill lära sig mycket om djur och natur. Ludde vill inte sova kvar på förskolan när alla kompisar är lediga över helgen, han får följa med ett barn hem. På måndagen har barnet ett brev med sig där vi kan läsa om vad Ludde har upplevt under sin vistelse där.

  Björnarna arbetar med VI känslan, genom att uppleva saker tillsammans och leka lekar som barnen har röstat fram. Under vecka 37 gick vi ner till Söderskogens badplats där vi arbetade med bygg och konstruktion med olika material som vatten, pinnar och sand. Även matematik  och turtagande blev ett naturligt inslag i aktiviteten. Det smakade riktigt gott när vi grillade vår medhavda matsäck.

  2015-01-17 - RWF Skokloster

  Vår förebild

  Den 17 januari uppmärksammas 70-års dagen av Raoul Wallenbergs försvinnande vid Raoul Wallenbergtorget i Stockholm. Det är en stolthet för oss att få ha hans namn på våra förskolor/skolor. Vi vill att våra barn och elever inser att alla kan göra skillnad, det kan börja i det lilla som sedan kan leda till det stora. Våra äldsta elever på skolan arbetar i Project Nima som handlar om att stötta utsatta barn i Ghana, www.projectnima.se

  Den 27 januari kommer vi uppmärksamma förintelsens dag och Raoul Wallenbergs gärningar på förskolan och skolan. Temat för dagen är: ”ingen kan göra allting, men alla kan göra någonting”.

  2015-01-12 - RWF Skokloster

  Äntligen tillbaka!

  Julledigheten är över och äntligen får man träffa sina kompisar och all personal på förskolan! Extra roligt är det att vi har fått flera nya kamrater och en ny pedagog. Nellie, Hanna och Morris läser och pratar om vad de ser i den stora kartboken.

  2014-12-13 - RWF Skokloster

  Luciafirande

  Barnen bjöd föräldrar, syskon och släktingar på vacker sång tidigt på morgonen. Det var en stämningsfylld stund som avslutades med lussebullar, varm choklad och kaffe.

  Lucia 018

  Det var en förväntansfylld och lite nervös samling barn som förberedde sig tillsammans med pedagogerna innan luciatåget.

  Lucia 035

  Efter luciatåg och fika var det skönt för en liten tomtefröken att ta en paus med en spännande bok!

  Lucia 044

  Luciafirandet fortsatte senare på dagen med gemensam samling för barnen på förskolan och eleverna på skolan! Vi åt lussebullar och alla klasser och förskolan sjöng varsin sång under ledning av musiklärare Jessica. Vilken mysig samling med alla barn i åldrarna 3-12 år!

   

  2014-12-08 - RWF Skokloster

  Matte- och språkrummet

  Det nyinredda matte- och språkrummet lockar till lekar och experiment! Geometriskafigurer, mattespel och magneter utmanar sinnen och samarbete.

  .nov 14 026nov 14 028

  2014-11-27 - RWF Skokloster

  Titta in till oss!

  Dagarna på förskolan är fyllda av olika aktiviteter! Titta in och se bilder från en vecka hos oss!

  Nov 26 057Nov 26 056

  Saga och Tova visar och berättar om fotoböckerna. Max och Bianca undersöker vad som händer med gemen i flaskan när man har en magnet på utsidan.

  Nov 26 054

  Förskolan ska pyntas inför julen! 3-4-åringarna gör adventsljusstakar till fönstren. Vad fint det kommer att bli!

   

   

  2014-11-10 - RWF Skokloster

  Pärlplattor!

  Pärlplattor har varit en hett intresse för barnen på förskolan och eleverna på skolan de senaste veckorna! Pärlorna tränar finmotorik och fantasin eller förmågan att kopiera bilder. Förskolan och skolan har haft en gemensam utställning av många av de vackra verken!

  bild 41bild 3

  2014-10-30 - RWF Skokloster

  Hästen Polka på besök!

  Det var en spännande dag när ponnyn Polka kom och hälsade på oss! Det var många barn som ville rida på och klappa Polka som var på förskolan och skolan och hälsade på.

  Höstlov 084Höstlov 085

  2014-10-22 - RWF Skokloster

  Förberedelser för FN-dagen

  Barnen och pedagogerna på RWF Skokloster förbereder sig för att uppmärksamma FN-dagen genom att måla flaggor och fredsduvor. En sång lämpad för dagen har också övats in.

  Fn1

  2014-10-01 - RWF Skokloster

  Första dagen på RWF Skokloster!

  Barnen i gruppen Grodorna arbetar med temat hösten och arbetet just idag var svampar! Barnen har tidigare varit ute i skogen och tittat på och plockat svampar. Idag ritade de kantareller, flugsvampar och karl-johan svampar. De sattes upp på myrstacken barnen och pedagogerna har gjort. Nästa steg i temaarbetet blir att titta på olika träd.

  Förskola 008                                     Förskola 013

  2014-09-11 - RWF Skokloster

  Raoul Wallenbergskolans förskola Skokloster öppnar

  DenTrollflöjten 1 oktober 2014 öppnar vi Raoul Wallenbergskolans förskola i Skokloster. Verksamheten startas i före detta Trollflöjtens  lokaler. Med glädje kan vi konstatera att såväl barn som pedagoger från den tidigare förskolan följer med och börjar hos oss. Förskolan, som ligger i direkt anslutning till Raoul Wallenbergskolans grundskola, kommer kunna erbjuda barnen en samlad skolgång från förskola till skolår sex. För att stärka samarbetet mellan de två verksamheterna kommer Charlotte Mörck vara rektor tillika förskolechef för de båda enheterna. Under hennes ledning kommer barn och elever mötas som de kompetenta individer de är och erbjudas utmaningar utifrån mognad och kompetens.  Hjärtligt välkomna till den nyaste medlemmen i RWS-familjen!